gereformeerde kerk

groeien in geloof

Kinderen 0-12 jaar

Kids

Het kinderwerk valt uiteen in: Kindernevendienst en Kidspraise. Er is kindernevendienst tijdens de traditionele diensten en kidspraise tijdens de 7G diensten.

Bij de kindernevendienst gaan de kinderen voor de verkondiging de kerk uit naar een aparte ruimte en krijgen daar op een eigentijdse manier een verhaal uit de bijbel te horen en verwerken ze het verhaal door te knutselen, kleuren, puzzelen of met elkaar een spel te spellen.

De kidspraise is tijdens de 7G dienst. De kinderen mogen vanaf 10:10 uur tot 10:30 uur gebracht worden afhankelijk in welk kerkgebouw de 7G dienst wordt gehouden, bij Kostverloren (Zuiderkerk) of in de grote zaal van de Adventkerk.
Tijdens de inloop mogen de kinderen gezellig een spelletje spelen of kleuren. Om 10:30 uur start het programma.
Tijdens de kidspraise zingen we met elkaar, luisteren of kijken we naar een verhaal uit de bijbel en daarna gaan we een activiteit doen in de vorm van knutsel, spel of speurtocht.

Daarnaast worden er rondom bijzondere dagen, denk aan startzondag, kerst en Pasen, bijzondere activiteiten voor de kinderen georganiseerd!!

“We verlangen ernaar dat elk kind zich geliefd voelt, Jezus leert kennen en Gods liefde mag uitdelen”


Wilt u uw eigen talenten inzetten en ons helpen bij het kinderwerk als leiding of bestuurslid? Neem dan contact met ons op.

Het kinderwerk wordt aangestuurd door het bestuur Kinderwerk:
Reinalda Duijst, 06-28037842
Careline Koelewijn, 06-20148345 (Jeugdwerker KIDS)
Albertine Nagel, 06-41812221 (Jeugdwerker KIDS)
Ellen Nagel, 06-10150698

Reageren? Dat kan via bovenstaande nummers of via de mail: kids@gkbs.nl