gereformeerde kerk

groeien in geloof

Tieners 12-15 jaar

Teen

Jeugdwerk GKBS 
 

Helaas moet al het tienerwerk stoppen tijdens de lock down. Zodra de lock down weer voorbij is hopen we al het tienerwerk weer te kunnen starten. Loop je ergens in vast? WIl je ergens over doorpraten? Hieronder staan heel wat telefoonnummers van mensen die graag naar je willen luisteren en even met je willen meelopen.


"We verlangen ernaar dat kinderen, tieners en jongeren een levende relatie met Jezus Christus krijgen en deze gaan uitleven in hun omgeving"


Het tienerwerk 12-15 jaar valt uiteen in: TeenBasic, TeenFaith, TeenFaith@home, TeenMeet@Zolder en TeenServe

Het jeugdwerk wordt aangestuurd door het JJP:
Kids: Femke van de Berg - de Boer (jeugdwerker), 06-18133808
Teens: Jeff Estié (jeugdouderling), 06-83043683 en Arina Koelewijn - Kok (jeugdwerker), 06-15618704
Youth: Jurgen van de Groep (jeugdouderling), 06-23708239 en Ellen van Diermen - de Graaf (jeugdwerker), 06-45524834
Jeugdwerker: Wouter Bos, 06-15276235, wouterbos@gkbs.nl
Kerkelijk werker: Ronny van Renswoude, 06-19460035, r.vanrenswoude@gkbs.nl

 

Jeugdwerk GKBS - pijlers sterk jeugdwerk: Vader helpt ons - Woord van God - Samen geloven - Levende relatie met Jezus