gereformeerde kerk

groeien in geloof

Inspiratie voor vormen van betrokkenheid voor iedereen

AL GEWEEST Een goed gesprek in de wijk

Onlangs spraken we in al onze wijkraden over onze pastorale structuur, over de secties en de ambtsdragers. In een van de gesprekken kwam de vraag naar een inspirerende avond voor iedereen die al lang meedoet als ambtsdrager of wijkdame maar ook voor nieuwelingen of gewoon betrokken mensen zonder taak. 
Boek

Daarom hebben we dominee Nynke Dijkstra uitgenodigd die het boek Pastoraat voor Iedereen heeft geschreven. Zij geeft een inleiding daaruit en leidt ons in gesprekken over pastoraat, over betrokken zijn en luisteren natuurlijk.

Wat bedoelen we met pastoraat - hoe zwaar is dat - of het gewoon meeleven bijvoorbeeld zoals ook een wijkdame doet? Wat is goed luisteren? Hoe gaan we om met verschillen in geloofsbeleving?
Ook voor diakenen; betrokken naar elkaar zijn, doen we samen!
Het is voor de hele gemeente - want we mogen allemaal betrokken zijn.

donderdag 15 sept. 20.00 uur Adventkerk met ds Nynke Dijkstra (koffie & thee om 19.45 uur)