gereformeerde kerk

groeien in geloof

De Joods-Galilese bruiloft en de eindtijd

AL GEWEEST Een mysterie ontrafeld

Docu-film avond - een mysterie ontrafeld - op verzoek wordt deze film opnieuw vertoond
Donderdag 5 januari 2023 op de Zolder van Kostverloren, aanvang 19:45.

In de Bijbel lezen we dat Jezus veel gebruik maakt van vergelijkingen, beeldspraken en voorbeelden die in lijn liggen met de Joodse tradities en gebruiken. Hiermee wil Hij ons leren te leven in een persoonlijke relatie met Hem. Zowel Jezus als Paulus maken in de Bijbel meerdere malen de vergelijking van Jezus als bruidegom en de gemeente als Zijn bruid. Om dit goed te kunnen begrijpen hebben we niet veel aan het Westerse beeld van een bruiloft.

 

Met de film ‘Een mysterie ontrafeld’ zullen we gaan kijken naar het Joodse huwelijksritueel en daarmee zullen we de woorden van Jezus en de vergelijking van Hem als de Bruidegom en wij als zijn bruid beter gaan begrijpen. In de Bijbel wordt in dit verband over geschreven over de opname; het moment waarin Jezus Zijn bruid (gemeente) komt halen om voor altijd bij Hem te zijn. We mogen ons voorbereiden op een Hemels feest en vol verwachting uitkijken naar het moment waarin de bazuin klinkt, graven opengaan, en wij Jezus gaan ontmoeten in de lucht. Is dat geen HEERlijke belofte?

Gespreksavond: op donderdag 12 januari gaan we in gesprek met elkaar over de film. De film is eerder vertoond op 17 november. Als je wilt meedenken, meepraten, onderwijs wil krijgen over de opname van de gemeente (hoe je er ook over denkt). Dan ben je van harte welkom, 19:45u in Kostverloren.