gereformeerde kerk

groeien in geloof

Voor wie zoekt naar een evenwichtig, realistisch en radicaal geloof

Omega

Wie heeft er geen last van dat we zo snel geneigd zijn dingen tegen elkaar uit te spelen. Was Jezus mens of God, moeten we bidden of werken, verstand of geloof, wil God wel of niet genezen, en ga zo maar door… Het evangelie zit vol ogenschijnlijke tegenstellingen. Eigenlijk kun je zeggen dat het kruis de ultieme paradox is: sterven en overwinning. Dit is het mysterie van ‘en/en’ (in plaats van ‘of/ of’).

Het zwart/wit denken brengt ons in een fuik. We raken verstrikt in valse tegenstellingen en komen tegenover elkaar te staan. Als we ontdekken wanneer we met paradoxen te maken hebben, kunnen we ontsnappen aan het of/of denken. Dat is heel belangrijk als we op een gezonde en volwassen manier met God willen leven. Het is daarom geen luxe je in dit soort paradoxen te verdiepen. Het is eerder een middel om evenwichtig en realistisch verder te kunnen groeien in het geloof.

In de serie worden 7 paradoxen aan de orde gesteld waar elke christen mee te maken heeft. Juist omdat we in een tijd leven van polarisatie en zwart-wit denken is deze cursus echt relevant. Want we hebben het allemaal nodig om valse tegenstellingen te doorzien en te ontdekken hoe je op een gezonde manier in deze wereld je plek kunt innemen.

In dit filmpje zie je ook een introductie op de cursus: Filmpje `(misschien helaas met adv. vooraf)


De cursus behandelt in 7 meetings de volgende 7 paradoxen:
  • Waarheid en genade: hoe kun je uit de genade van God leven en tegelijk zijn waarheid en heiligheid serieus nemen?
  • Hemel en aarde: hoe kun je oog hebben voor de eeuwige onzichtbare werkelijkheid zonder het alledaagse onbelangrijk te vinden?
  • Reeds en nog niet: hoe kun je de realiteit van Gods Koninkrijk in je leven omarmen terwijl je ook oog hebt voor alles waarin dat nog niet zichtbaar is?
  • Bidden en werken: hoe leer je in alles afhankelijk te zijn van wat God wil doen maar ook zelf te doen wat binnen jouw verantwoordelijkheid ligt?
  • Aanvaard zijn en willen veranderen: hoe blijf je gemotiveerd om te veranderen zonder dat je daarmee Gods aanvaarding probeert te verdienen?
  • Vrijheid en verbondenheid: hoe kun je leven in verbondenheid met anderen en de gemeente zonder dat dit ten koste gaat van je vrijheid?
  • In de wereld, niet van de wereld: hoe kun je op een gezonde manier je plek innemen in de wereld en tegelijk het Koninkrijk van God op de eerste plaats stellen.
Niet elke paradox zal voor ieder een groot ding zijn maar vroeg of laat komen ze allemaal aan de orde in ons leven. Het is daarom goed ze te leren herkennen en te onderzoeken hoe we op een evenwichtige manier ermee om kunnen gaan. Het is een zegen als we in balans leren leven zodat we niet door alles op en neer, heen en weer geslingerd worden. (Efeze 4 vers 14)

Vorm:
Elke bijeenkomst verloopt op een andere manier: per keer is het proces zodanig opgezet dat het vragen losmaakt en het gesprek over de inhoud echt van de grond komt.
De interactie in de groep is niet afhankelijk van de leider van de groep want de opdrachten zorgen ervoor dat ieder wordt betrokken en zijn inbreng heeft.
Zeer waarschijnlijk kunnen we makkelijk over op ZOOM mocht dat in het late najaar nodig zijn ivm virusverspreiding.

Algemene informatie
Data:  donderdagen! (was eerst dinsdag) 22 sept, 6 okt, 20 okt, 3 nov, 18 nov, 1 dec, 15 dec. 2022
Cursusleider(s) : ds Ruben Werrie en Karin Timmerman
Locatie : Adventkerk
Tijd : 20.00 uur
Minimaal aantal deelnemers : 5
Maximaal aantal deelnemers : 20

Opgeven
Je kunt je hiervoor per e-mail aanmelden bij ontmoetingeninspiratie@gkbs.nl of telefonisch bij Wilma Boekhout: 06-22604029  Na inschrijving ontvang je een bevestiging.
Materialen en kosten:
Geen
Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Karin Timmerman, telefoonnummer: 0622179525 per e-mail karin.timmerman@gkbs.nl