gereformeerde kerk

Kerkdiensten

19 september, 2021 - 10:00

Adventkerk Zondag week 38

ivm vakantie is er geen vermelding liturgie en mededelingen!

Bij de diensten
Op de zondag aan het einde van een veelbelovend startweekend zullen we het nieuwe seizoen beginnen met twee verschillende startdiensten, zowel in de Zuiderkerk als in de Adventkerk. De dienst in de Adventkerk zal in opzet lijken op de 10.30 – diensten van het afgelopen jaar. Dit betekent dat we weer veel kerkgangers hopen te verwelkomen, maar tegelijkertijd ernaar streven dat de diensten toegankelijk blijven voor de mensen thuis op de bank. In de komende tijd zal dit nieuwe concept, wat best een klus is om op te starten, verder moeten worden uitgewerkt.
Thema van de startdienst is: 'waar ben je? – ik zie jou'.
Muzikale medewerking wordt verleend door de band 'Home' uit Maartensdijk.

Voorganger ds. Ruben Werrie
Organist: br. Derek Koelewijn

Dienstregeling
Oppasdienst:
Wenda van Dijk en Joanne Bos
knd groep 1 t/m 4

Collecten:
1. Kerk
2. Diaconie
3. Onderhoudsfonds