gereformeerde kerk

groeien in geloof

GKBS

Meditatie: De twijfelende volgeling

De twijfelende volgeling
Heb je je wel eens bedacht dat er elf discipelen in de boot bleven zitten? Misschien snap je niet helemaal wat ik bedoel, maar ik doel op het verhaal uit Matteüs 14. Petrus die uit de boot stapt en naar Jezus toe loopt.
Vaak wordt het gezien als een enorm vertrouwen dat Petrus had. Hij durfde het aan om uit de boot te stappen. Hij durfde het aan om de veilige omgeving achter zich te laten. Hij zette een stap in vertrouwen.

Toen ik laatst bij iemand op bezoek was kwam tijdens het gesprek geloofstwijfel ter sprake. Degene waarmee ik sprak zei het knap te vinden dat ik dominee wilde worden. “Dan moet je wel heel zeker zijn van datgene waar je voor staat én ook niet twijfelen,” zo zei hij. Ik sprak hem tegen. Want ik twijfel ook. Maar mag dat wel? Mag je twijfelen? Kan je als christen soms moeite hebben met datgene waar je zelf in geloofd?

In de Bijbel lijken vaak veel verhalen te staan over geloofshelden. Bekende personen die de mooiste en grootste wonderen meemaken. Noach die een ark bouwt, Henoch die met God wandelt, David die Goliath verslaat en Petrus die op water loopt. Maar misschien wel net zo vaak zijn er de verhalen van bekende personen die twijfelen en moeite hebben met hun geloof. Gideon die tot twee keer toe een teken wilt zien met een schapenvel, Mozes die niet naar de farao toe durft als God het hem vraagt, Tomas die de wonden van Jezus aan wilt raken om te geloven dat Hij leeft én dus de elf discipelen die in de boot bleven zitten en niet over water durfden te lopen.
We kunnen hoop putten uit de verhalen over twijfelaars die in de Bijbel naar voren komen. Jij en ik zijn niet de enige zonder twijfel. Jij en ik zijn niet de enige die het moeilijk vinden om achter Jezus aan te gaan en op God te vertrouwen. We bevinden ons in goed gezelschap.

Want ondanks die twijfel kun je toch achter Jezus aangaan. Misschien stappen we niet net als Petrus de boot uit. Misschien maken we niet de grootste wonderen en meest bijzondere dingen mee. Maar de elf discipelen die ervoor kozen om in de boot te blijven zitten, dat waren ook volgelingen van Jezus. Dat waren ook elf mensen die dicht bij Hem leefden. Dat waren elf mensen die ondanks twijfel, toch met Jezus meegingen.
Binnenkort is het weer Hemelvaartsdag. Een wonderlijk verhaal waar we soms ook over kunnen twijfelen. We denken dan terug aan de Here Jezus die naar de hemel toe ging. Hij ging terug naar Zijn Vader en Hij liet Zijn discipelen achter op aarde. En zelfs op dat laatste moment, zelfs toen, twijfelden sommige discipelen nog.
“En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden.” Matteüs 28:16-17 HSV
Wouter Bos