gereformeerde kerk

groeien in geloof

GKBS

Meditatie: Prioriteit geven aan jonge generaties

Prioriteit geven aan jonge generaties
Keuzes die kansen creëren
“Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: ‘Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?’ Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer.” (Mattheüs 18:1-2)

Jezus geeft in dit gedeelte de prioriteit aan een kind. Wie is het grootste in het koninkrijk van de hemel? Op die vraag roept Jezus een kind als voorbeeld naar voren. Als je niet verandert en wordt als dit kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan.

Worden als een kind. Wat betekent dat eigenlijk? Kinderen zijn eerlijk, open, spontaan, hebben geen vooroordelen, enthousiast en ontdekkend. Over geloven stellen ze hele eerlijke vragen. Ze geloven op een heerlijke manier. God bestaat en verder geen gezeur. Zeker dat wordt allemaal anders bij het opgroeien.
Dus worden als een kind betekent ook dat je die vraag al niet stelt: “wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?” Zo’n vraag stellen kleine kinderen niet.

De titel van deze meditatie “Prioriteit geven aan jonge gezinnen” is afkomstig uit het boek ‘Samen Jong’. Misschien heb je ervan gehoord. Dit boek, is gebaseerd op een groot onderzoek uit de VS en aangepast naar de Nederlandse situatie. Er is onderzoek gedaan naar gemeentes waar jongeren graag komen. Echt graag komen!! Dat kan hé. Vanuit al die gesprekken zijn 6 kernwaarden opgesteld die van belang zijn. 6 Kernwaarden waarom jongeren zich thuis voelden bij deze gemeentes.

Eén van de kernwaarde is: “Prioriteit geven aan jonge generaties”. Dat doet God en Jezus ook.
In Mattheus 18 lezen we in vers 6: “Wie één van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken”. Heftige taal van Jezus. Het is even de vraag of de ‘geringen’ gelijk staat aan het eerder genoemde ‘kind’. Maar geringe staat wel voor het kwetsbare. In ieder geval diegene waar Jezus in het bijzonder naar omziet.

In het Oude Testament worden de ouders opgeroepen om hun kinderen te vertellen over de grote daden van God (Psalm 78). Zodat zij hun vertrouwen zullen stellen op God.
In navolging daarvan zouden gemeenten jonge generaties prioriteit moeten geven. Dus ook wij als GKBS. Ja maar…..en de ouderen dan? Prioriteit geven aan jonge generaties wil niet zeggen dat de rest niet meer mee doet. Zeker niet. Want bij die ouderen zitten ook allemaal Opa’s en Oma’s van de jongere generaties. We genieten er met elkaar van als de gemeenschap bruist met kinderen, tieners, jongere en jong volwassenen. We hebben elkaar nodig en we willen het geloof aan elkaar doorgeven (Psalm 78).

Wat betekent het als we jonge generaties prioriteit geven? Dat betekent dat we jonge generaties in ieder geval niet verhinderen om met de gemeente mee te doen. We luisteren naar waar zij zitten en waar zij behoefte aan hebben. Het zou best kunnen dat zij geloven weer op een hele andere manier willen invullen dan je misschien gewend bent. Zolang het serieus nemen van de boodschap van Jezus centraal staat (andere kernwaarde uit het boek Samen Jong), betekent dat we soms iets meer ruimte moeten geven. Benieuwd naar het boek Samen jong? Kijk even op samenjong.nu
Ronny van Renswoude