gereformeerde kerk

groeien in geloof

GKBS

Meditatie Gemengde gevoelens

Gemengde gevoelens
Je kunt er in deze weken niet omheen; Het WK voetbal gaat beginnen. Reclames staan in het teken van voetbal, spaaracties in winkels kleuren oranje én ook in het nieuws gaat het steeds meer over het WK in Qatar. Langzaam maar zeker begint de spanning weer op te lopen. En natuurlijk dan die ene vraag: Kunnen we misschien wereldkampioen worden?

Hoewel ik ontzettend van voetbal geniet merk ik een weerzin als het gaat over het komende WK. Dat wat een voetbalfeest zou moeten zijn, is voor velen een drama geworden. De Engelse krant The Guardian kwam er via onderzoek achter dat tenminste 6500 mensen bij de bouw van de stadions overleden zijn door de verschrikkelijke omstandigheden waarin zij moesten werken. Hoe kan ik het kijken naar zo’n WK rijmen met mijn geloof? De Bijbel leert ons toch om niet weg te kijken als er onrecht gebeurt? Om op te komen voor hen die onrechtvaardig behandeld worden?

Als vanzelf komt de vraag omhoog wat hierin onze verantwoordelijkheid is als Christen. De Bijbel doet immers een appèl op ons om ethisch te handelen. We dienen oog te hebben voor het welzijn van de anderen. En hoewel wij steeds slechts over ‘de 6500 overledenen’ horen, zijn ook dit stuk voor stuk mensen die door God gekend zijn. God werpt zich in de Bijbel op als Schepper van alle levende wezens. Deze wetenschap zorgt ervoor dat we in elk geval moeten nadenken over dat wat er gebeurt in de wereld om ons heen.

Het WK voetbal valt dit jaar samen met de Adventsperiode. Het woord advent, komt van het Latijnse 'adventus' wat 'de komende' betekent. 'God komt naar ons toe', zo geloven wij. In de geboorte van Jezus herkennen we de menswording van God in de wereld. Hij is voor ons christenen een 'lichtend' voorbeeld om naar te leven. Door de ogen Jezus mogen we kijken naar de medemens. Vol liefde, vol genade en vol mededogen. Met innerlijke ontferming bewogen zijn om het leed dat een ander wordt toegedaan.

De finale van het WK staat gepland op 18 december. Precies een week voordat we in de kerk het Kerstfeest zullen vieren. Een feest van hoop en verlossing. Een feest dat ons laat inzien dat er ook in deze verdorven wereld redding mogelijk is door de Here Jezus Christus. Op deze zondagochtend mag ik zelf voorgaan in de Zuiderkerk. Hoewel ik zelf waarschijnlijk ‘gewoon’ weer voor de tv zit als Nederland speelt, zal mijn gebed op 18 december in deze kerkdienst als volgt klinken:
'God, ons hart breekt voor de mensen in Qatar die werden uitgebuit en gedwongen om onmenselijk zwaar werk te doen. Velen van hen hebben de hitte, de honger en het geweld niet overleefd. We weten dat zulk onrecht ook Uw hart breekt. Ontferm U over alle mensen die gebukt gaan onder onrecht. Ontferm U over onze zuchtende wereld. Ontferm U, Heer. En vergeef ons voor het feit dat wij zelf ook bijdragen aan onrecht. Geef ons wijsheid, kracht en moed om naar het goede te streven. Amen'
Wouter Bos