gereformeerde kerk

groeien in geloof

GKBS

Meditatie Jezus is overwinnaar.

Jezus is overwinnaar.
Op de Paasmorgen is Jezus door God uit de dood opgewekt. Jezus is opgestaan. Lichamelijk. En dat is het fundament van ons geloof, en onze hoop en liefde.
Met de lichamelijke opstanding van Jezus is er een nieuwe werkelijkheid geboren. De heerschappij van de dood is gebroken. Een nieuwe schepping is aangebroken.

En wij worden geroepen tot die andere manier van leven.

Als je er over nadenkt, dan breekt al je denken kapot. Als je het probeert te begrijpen met je verstand dan loop je dood. Je blijft dan voor vragen staan. Hoe kan dit? Is het wel echt gebeurd? Wat moet ik met zo’n verhaal? Het is niet logisch! Enzovoorts.
En dat klopt ook allemaal. De werkelijkheid van de opstanding kun je niet ‘kennen’ vanuit onze normale wereld. Onze normale wereld is immers de wereld waarvan we zeggen dat het een verandering van denken nodig heeft. Het is de wereld van verval, van tirannen en despoten, van onderdrukking, uitbuiting van de schepping, van heerschappij van de dood.

Maar dit is de opstanding van Jezus. Een nieuwe werkelijkheid is begonnen. Voor allen. En Jezus zelf nodigt ons daartoe uit. Jezus daagt ons allemaal uit tot een andere manier van ‘naar de wereld kijken’. Na de opstanding zegt Hij tegen Tomas: ‘Omdat je Mij gezien hebt geloof je? Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven’. (Johannes 20: 29) En na de opstanding daagt Hij via Petrus ons allen uit tot een andere manier van liefhebben: “Simon, heb je Mij werkelijk lief? Heb je Mij lief? Heb je Mij lief? (Joh 21: 15).

Het laatste woord van Jezus in het Johannes evangelie is: ‘Volg Mij!’ (Joh 21: 22). De opgestane en levende Heer volgen, in alles, is Jezus’ appèl aan ons, hier en nu. God wil zijn nieuwe wereld opbouwen via ons, nieuwe mensen, die leven vanuit de opstanding. En één ding mogen we dan al ‘weten’, en ‘zien’ en ‘kennen’: Jezus is Overwinnaar!
 
Agenda Kerkdiensten
Zuiderkerk
START : ZO, 18 APR om 9:30 VOORGANGER : Ds. Karsten van Staveren (Doopdienst)
START : ZO, 18 APR om 16:30 VOORGANGER : Jan Visser, Jeugddienst
Adventkerk
START : ZO, 18 APR om 10:00 VOORGANGER : Ds. Ruben Werrie
START : ZO, 18 APR om 19:00 VOORGANGER : ds. B.J. Heusinkveld, Daarle
Alle kerkdiensten
laatste nieuws
zie meer nieuws