gereformeerde kerk

groeien in geloof

GKBS

Meditatie Zoek de vuurzuil

Meditatie Zoek de vuurzuil
21 De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. 22 Overdag ging de wolkkolom het volk voortdurend voor, en ’s nachts de vuurzuil. (Exodus 13:21-22)
In een klein hutje staat een vader, een moeder en 3 tieners. Ze hebben hun sandalen aan, op hun rug hebben ze wat kleren gebonden en vader heeft een stok in zijn handen. Ze staan rond een klein tafeltje. Op het tafeltje ligt gebraden vlees van een bokje en platte broden. Aan de deurposten kleeft het bloed van het bokje dat ze eerder op de avond hebben geslacht. Vader heeft een gebed uitgesproken en ze eten in stilte van het vlees en van het platte brood. In het huisje is het stil maar buiten horen ze allemaal geluiden. Er is geschreeuw, geroep, angstige kreten en gehuil.
Zojuist zijn Mozes en Aäron opgehaald door soldaten en naar de Farao gebracht. In spanning wachten ze af wat het komende uur gaat brengen. Na enkele spannende momenten komt het bericht dat de Farao het volk Israël laat gaan. Ze moeten direct vertrekken.

Israël op de drempel
Het volk Israël stond op de drempel van een nieuw begin. Het sloot een periode van onderdrukking bij de Egyptenaren af en begon aan iets nieuws. Als ze van te voren hadden geweten waar ze aan begonnen….zouden ze dan de drempel wel zijn overgestapt? Dan lezen we de woorden uit Exodus 13 vers 21: “De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, ….”
In die lange stoet reizigers zien we diezelfde vader, moeder en hun 3 tieners. Blij dat de onderdrukking van de Egyptenaren afgelopen is. Bezorgd over wat de toekomst brengen zal. Wat gaat er gebeuren? Gelukkig lopen ze een beetje in de schaduw van de wolkkolom. De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wijzen. Was dat vanzelfsprekend? Nee, ze waren vrij door het bloed dat ze aan de deurposten hadden gesmeerd. Ze waren vrij omdat ze hadden gehoorzaamd. Ze waren vrij omdat ze geschuild hadden achter het bloed van het bokje.

Als gemeente op een drempel
Ik heb dit gedeelte voor deze meditatie gekozen omdat we als gemeente ook op een drempel staan. We gaan van een jarenlange traditie over naar iets anders. Het tijdstip van de morgendiensten wordt aangepast. Voor sommige een kleine drempel voor andere een grote drempel. De stijl van een aantal diensten wordt aangepast. Sommige zouden liever bij het oude vertrouwde blijven omdat ze geloven dat ze God beter kunnen dienen op die manier. Andere kijken reikhalzend uit naar een informelere vorm van de dienst omdat het hen meer aanspreekt.
Feitelijk is er een nog veel grotere drempel waar we voor, op of overheen staan. Wat heeft anderhalf jaar corona met ons geloof gedaan? Of misschien eerlijker gezegd wat heb je er zelf mee gedaan? Als kerk vragen we ons natuurlijk af, wie zien we straks weer terug in de kerkdiensten? Ik zelf vraag me af, euh waarom zijn die kerkdiensten nu zo belangrijk?
De HEER gaat voor ons uit om ons de weg te wijzen. Toen de fysieke kerkdiensten weg vielen is God niet veranderd. Hij wilde ons nog steeds de weg wijzen. De vraag is, ben je achter de wolkkolom aan gegaan of heb je ergens een zijweggetje genomen?

Zoek de vuurzuil
In de nacht werd de wolkkolom een vuurzuil. Een vuurzuil hield het gevaar op afstand. Het voordeel van een vuurzuil is ook, dat je het vanaf een veel grotere afstand kan zien dan een wolkkolom. Ben jij,
omdat je lange tijd niet meer naar de kerk bent geweest, in een soort geloofsnacht terecht gekomen? Kijk goed om je heen. De HEER wil je de weg wijzen. Zoek de vuurzuil waar de HEER te vinden is. De vuurzuil staat voor mij niet alleen symbool voor de kerkdiensten. Fijn dat die er weer zijn. Maar de vuurzuil staat symbool voor alle plekken waar God zich laat vinden. Zoek de vuurzuil. Zoek plekken waar God te vinden is. Moeite met zoeken? Vraag iemand die je kan helpen.
Waar hangt de vuurzuil van de HEER?

In een kamer zijn een aantal mensen samen gekomen. Op tafel ligt een brood en staan glazen wijn. Er klinkt een lied, er wordt uit de Bijbel gelezen en er wordt gebeden. Samen delen ze het leven, delen ze het geloof en delen brood en wijn. Het zou een kerkvorm kunnen zijn waar je geloof, hoop en liefde kan vinden en delen. Een kerkvorm waar de vuurzuil van God boven hangt. Ik hoop dat dit nieuwe seizoen ons een mozaïek van kerkvormen geeft waar de vuurzuil van God boven hangt. Plekken waar je kan schuilen achter het bloed van Jezus.
Ronny van Renswoude
 
Agenda Kerkdiensten
Zuiderkerk
START : WO, 27 OKT om 13:30 VOORGANGER : ds. Diemer de Jong
START : ZO, 31 OKT om 10:00 VOORGANGER : ds. R. M. Werrie
Adventkerk
START : ZO, 31 OKT om 10:00 VOORGANGER : dhr. Wouter Bos
START : ZO, 31 OKT om 19:00 VOORGANGER : ds. Karsten van Staveren
Alle kerkdiensten
laatste nieuws
zie meer nieuws