gereformeerde kerk

groeien in geloof

12-15 jaar

TeenServe

 

"Deel je brood met mensen die honger hebben. Geef arme mensen een plek in je huis. Geef kleren aan mensen die naakt zijn. Zorg goed voor de mensen om je heen!" Jesaja 58:7

Dat is wat de HEER van jou als christen vraagt. Tja, maar hoe doe je dat? In alle tieneractiviteiten willen we ruimte geven aan 'dienen'. Dat doen we onder de naam TeenServe. Bij deze activiteiten kun je gewoon meedoen en leren wat dienen betekent.

Waar, Wat en Wanneer: wordt bekend gemaakt via de verschillende tieneractiviteiten, website en Kerkwijzer.
Wie: Arina Koelewijn - Kok, 06-15618704, arinaenjm@hotmail.com
 

Jeugdwerk GKBS - pijlers sterk jeugdwerk: Vader helpt ons - Woord van God - Samen geloven - Levende relatie met Jezus