gereformeerde kerk

groeien in geloof

GKBS

Leven in relatie avond1

Op 24 november en 1 december 2022 volgt de volgende stap: gespreksavonden onder leiding van ds Arjan Plaisier. Deze dominee heeft ook onze beroepingscommissie begeleid. Aangezien luisteren naar elkaar, luisteren naar de bijbel en zoeken naar een weg voor ons als gemeente nu eenmaal tijd vergt, kan dit niet op één avond. We nodigen een iedereen, jong en oud, uit om mee te doen met dit proces. Ieders inbreng is belangrijk.scribaat@gkbs.nl


De eerste sessie van de gespreksavonden Leven in Relatie zit vol.
De tweede sessie wordt gehouden op 10 en 17 januari 2023 aanvang 19.30.