gereformeerde kerk

groeien in geloof

ANBI

ANBI-gegevens

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Hetzelfde geldt voor alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). In het onderstaande document kunt u alle ANBI benodigde gegevens vinden.

Naam en contactgegevens: Gereformeerde Kerk Bunschoten Spakenburg p.a. Kerkelijk Bureau, Ongerweges 15, 3752 MR Bunschoten Tel: 033-2987284

Klik hier voor de ANBI gegevens 2023
Druk op een link om het PDF document te downloaden
ANBI gegevens 2023