gereformeerde kerk

groeien in geloof

Informatie over dopen

Dopen

Info dopen, doopvoorbereiding, doopzondagen

Dopen

De wens om je kinderen te laten dopen, lijkt in onze gemeente nog springlevend. Vandaar een overzicht van de doopdata en de voorlopige doopcursussen.
Aanmelden van de doop gaat via het kerkelijk bureau. 
Het aanmelden van de doopcursussen gaat via de predikanten. Om recht te kunnen doen aan de doop, de doopouders en de gasten, in deze tijden die mede bepaald worden door Corona, 
is er een begrenzing aan het aantal dopelingen. Het zou dus kunnen gebeuren dat de doopzondag van je voorkeur “vol” zit. Het is dan de bedoeling dat je in overleg met het kerkelijk bureau kiest voor een andere doopzondag.

Graag willen we daarom ook dat je ter voorbereiding van de doop meedoet met een doopcursus. 
Dit om in gesprek met andere ouders en een predikant te ontdekken wat de doop voor je kan betekenen, 
maar ook om elkaar te inspireren over wat voor jou belangrijk is in de (geloofs)opvoeding.
Zou je nooit als kind gedoopt zijn of ervoor kiezen om je kind niet te laten dopen. 
Neem dan gerust contact op met de predikanten over wat er dan mogelijk is. Want iedereen is welkom in het huis van Onze Vader.

Doopvoorbereiding

Dopen is het moment waarin wij en onze kinderen de eerste stappen zetten in Gods familie, de kerk. Het is een kruispunt in je leven waar je laat zien waarom je gelooft en waarom je jouw kinderen deze rijkdom ook mee wilt geven. Omdat geloven altijd persoonlijk is maar nooit in je eentje vinden we het belangrijk dat je samen met andere ouders hierover nadenkt en in gesprek raakt.
Graag willen we daarom ook dat je ter voorbereiding van de doop meedoet met een doopcursus. Dit om in een gesprek met andere ouders en een predikant te ontdekken wat de doop voor je kan betekenen, maar ook om elkaar te inspireren over wat voor jou belangrijk is in de (geloofs)opvoeding.
Deze doopvoorbereiding bestaat uit twee avonden waarin we het hebben over de betekenis van de Doop, de voorbereiding van de doopdienst en hoe je je geloofsopvoeding handen en voeten kunt geven. Het is handig om voor de bevalling naar deze kring te komen: dan zit je makkelijker en/of hoef je geen oppas te regelen. Ook als je al eerder een doopvoorbereiding/cursus hebt meegemaakt willen we je ontmoeten, want zo kunnen we van elkaar leren en groeien in ons geloof.

Doopcursus/doopvoorbereiding

In de maand januari zal er weer een doopvoorbereiding plaatsvinden. Op twee avonden hopen we met elkaar in gesprek te gaan over de doop, maar ook over de vele uitdagingen van de (geloofs)opvoeding van onze kinderen. 

De doopvoorbereiding voor de doopdienst van 2 januari o.l.v. ds. Karsten van Staveren zal zijn op woensdagavond 22 december om 20:00.


De doopcatechese van januari is geplant op 12 en 19 januari om 20:00 in Kostverloren.
Gegeven de ontwikkelingen rondom Corona zou het kunnen dat deze data nog verschoven worden. Het zij naar andere avonden of een uurtje na een kerkdienst. 
Opgave of informatie kan bij ds. Karsten van Staveren. ds.kvanstaveren@gkbs.nl

Opgeven dopen kan bij het kerkelijk bureau. Informatie: kerkelijkbureau@gkbs.nl

Doopzondagen 2021 en 2022
Op dit moment is er in onze reguliere erediensten ruimte voor 75% van de gemeenteleden per eredienst per kerk (exclusief zij die meewerken aan de dienst). Het is onzeker hoe zich dat in de komende maanden zal ontwikkelen. Bij bovenmatige inschrijving zal in deze omstandigheden per doopdienst gezocht worden naar een oplossing; bij voorkeur wordt uitgeweken naar de 10.00 – dienst in de andere kerk, of naar de avonddienst op dezelfde zondag. Bij opgave bij het kerkelijk bureau word je op de hoogte gesteld van de laatste richtlijnen.


Eerstvolgende doopzondagen zijn: 
23 januari   2022 Zuiderkerk (10:00)
13 februari 2022 Zuiderkerk (10:00) Adventkerk (10:00)
6 maart Zuiderkerk (10:00)
3 april Zuiderkerk (10:00) Adventkerk (19:00) 
Druk op een link om het PDF document te downloaden
Informatie over dopen
menu
AgendaDopenBelijdenisPreekroosterANBI-gegevensAVGAanmelden Kerkdiensten
Agenda Kerkdiensten
Zuiderkerk
START : VR, 21 JAN om 10:30 VOORGANGER : ds. Diemer de Jong
START : ZA, 22 JAN om 10:00 VOORGANGER : ds. R. M. Werrie
START : ZO, 23 JAN om 10:00 VOORGANGER : ds. R. M. Werrie
Adventkerk
START : ZO, 23 JAN om 10:00 VOORGANGER : dhr. Ronny van Renswoude 7G dienst
START : ZO, 23 JAN om 19:00 VOORGANGER : ds. W.J.W. Koelewijn ( Renkum)
Dienst gemist
laatste nieuws
zie meer nieuws