gereformeerde kerk

groeien in geloof

Informatie over dopen

Dopen

Info dopen, doopvoorbereiding, doopzondagen

Doopvoorbereiding

Dopen is het moment waarin wij en onze kinderen de eerste stappen zetten in Gods familie, de kerk. Het is een kruispunt in je leven waar je laat zien waarom je gelooft en waarom je jouw kinderen deze rijkdom ook mee wilt geven. Omdat geloven altijd persoonlijk is maar nooit in je eentje vinden we het belangrijk dat je samen met andere ouders hierover nadenkt en in gesprek raakt.

Deze doopvoorbereiding bestaat uit twee avonden waarin we het hebben over de betekenis van de Doop, de voorbereiding van de doopdienst en hoe je je geloofsopvoeding handen en voeten kunt geven. Het is handig om voor de bevalling naar deze kring te komen: dan zit je makkelijker en/of hoef je geen oppas te regelen. Ook als je al eerder een doopvoorbereiding hebt meegemaakt willen we je ontmoeten, want zo kunnen we van elkaar leren en groeien in ons geloof.

Doopcursus/doopvoorbereiding
Eerstvolgende data doopcursussen zijn:
Dinsdag 28 september en dinsdag 5 oktober 2021 door ds. karsten van Staveren.
Opgeven kan bij het kerkelijk bureau.

Doopzondagen 2021
Op dit moment is er in onze reguliere erediensten ruimte voor 100 gemeenteleden per eredienst in de Zuiderkerk en 50 gemeenteleden in de Adventkerk (exclusief zij die meewerken aan de dienst). Het is onzeker hoe zich dat in de komende maanden zal ontwikkelen. Bij bovenmatige inschrijving zal in deze omstandigheden per doopdienst gezocht worden naar een oplossing; bij voorkeur wordt uitgeweken naar de 10.00 – dienst in de andere kerk, of naar de avonddienst op dezelfde zondag. Bij opgave bij het kerkelijk bureau word je op de hoogte gesteld van de laatste richtlijnen.


3 oktober in de Adventkerk (10:00 en 19:00)
7 november Zuiderkerk (10:00) Adventkerk (10:00)
5 december Zuiderkerk (10:00) Adventkerk (10:00) 
Druk op een link om het PDF document te downloaden
Informatie over dopen