gereformeerde kerk

groeien in geloof

GKBS

Bezinningsproces Leven in Relatie

“De Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg leeft vanuit de liefde van Christus, open en naar buiten gericht en is gemeente voor en met elkaar”.

Wil je met ons mee bezinnen op het thema Leven in relatie?
Afgelopen jaar heeft een werkgroep de bezinning opgestart en tot slot een advies geschreven.

Dit is het pad dat we gaan lopen:

Op 3 oktober bezinnen de Wijkraden zich op het beleidsstuk
Gezien de zorgvuldigheid van de procedure kunnen gemeenteleden vanaf half oktober een geprinte versie krijgen om thuis te lezen. Wanneer en waar die afgehaald kunnen worden, wordt half oktober bekend gemaakt.

Op 24 november en 1 december zijn er gespreksavonden onder leiding van ds A. Plaisier. Vanwege de ruimte voor gesprek zijn dit kleinschalige avonden. Aanmelden kan bij het scribaat@gkbs.nl

In januari'23  gaat de Grote kerkenraad zich beraden.