gereformeerde kerk

groeien in geloof

Commissie GAAV

GAAV

De commissie GAAV heeft de uitkomsten van de workshops verwerkt in een
aantal vergezichten. Klik hier om er meer over te lezen!

Vergezichten Gereformeerde kerk Bunschoten-Spakenburg

Inleiding plus alle vergezichten:

1. Ik zie jou (algemene inleiding!)
2. Ik zie jou groeien als leerling van Jezus
3. Ik zie jou toegerust voor je dagelijkse leven
4. Ik zie jou groeien in liefde en verbondenheid
5. Ik zie jou oog hebben voor dorpsbewoners en het dorp
6. Ik zie jou geloven in kerkdiensten
7. Ik zie jou in een kerk als plek van ontmoeting

In 2018 kwam de grote kerkenraad bij elkaar voor een avond onder leiding van
ds. Nynke Dijkstra. Op deze avond raakten we enthousiast over het belang van samen gemeente zijn,
doordat iedereen zijn eigen gaven ontdekt en inzet. Dit was achteraf gezien de prille start
van Gaav. Deze bijbeltekst sprak ons aan:
Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende taken,
maar er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één
God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het
werk, ten bate van de gemeente. (1 Korinthe 12:4)

We hebben op de gemeentedag van 2020 teruggekeken naar gouden momenten,
momenten wanneer mensen zich gezien voelen. Zo begon het proces van Gaav waar we nu
al heel ver mee zijn. Het hele jaar kwamen we bij elkaar, aangepast de corona-maatregelen,
in diverse samenstellingen en op diverse momenten in workshops. De methode
Waarderende gemeenteopbouw is onze leidraad.

Later zijn verlangens voor de toekomst uitgesproken, de thema’s van ons hart gedeeld, en
ze omschreven als vergezicht voor 2026. Het verhaal wat nu volgt is een samenvatting van
dit deel van het proces. Het proces gaat na Pasen verder in workshops, en daarvoor wordt
nog een tijdspad bekend gemaakt in Kerkwijzer.
Aan de hand van de uiteindelijke Vergezichten, mogen gemeenteleden zich aanmelden bij
een vergezicht wat hun hart heeft. Zo verwachten we met degenen met hart voor het
vergezicht, het thema verder te gaan uitwerken. Alles vanuit de lijn: ik zie jou!
De eerste drie vergezichten gaan over God liefhebben boven alles, onze naaste en onszelf;
zelf groeien en er voor je naaste zijn.
De tweede drie vergezichten gaan over voorwaardenscheppende zaken hierin; deze mogen
de eerste drie faciliteren.