gereformeerde kerk

groeien in geloof

Commissie GAAV

GAAV

Vergezichten Gereformeerde kerk Bunschoten-Spakenburg

In 2018 kwam de grote kerkenraad bij elkaar voor een avond onder leiding van ds. Nynke Dijkstra. Op deze avond raakten we enthousiast over het belang van samen gemeente zijn, doordat iedereen zijn eigen gaven ontdekt en inzet. Dit was achteraf gezien de prille start
van GAAV.

Deze bijbeltekst sprak ons aan:
Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. (1 Korinthe 12:4)

We hebben op de gemeentedag van 2020 teruggekeken naar gouden momenten, momenten wanneer mensen zich gezien voelen. Zo begon het proces van Gaav waar we nu al heel ver mee zijn. Het hele jaar kwamen we bij elkaar, in diverse samenstellingen en op diverse momenten in workshop.

Later zijn verlangens voor de toekomst uitgesproken, de thema’s van ons hart gedeeld, en ze omschreven als vergezicht voor 2026. Het proces gaat in september DV verder in de volgende workshops:

14 september “Ik zie jou en onze geloofsgemeenschap groeien in onderlinge zorg, liefde en verbondenheid”.
15 september “Ik zie jou oog hebben voor dorpsbewoners en het dorp”.
20 september “Ik zie jou en de gemeente groeien in vertrouwen op Jezus”.
22 september "Ik zie jou en de gemeente gevoed worden door kerkdiensten”.
27 september “Ik zie jou in een kerk als plek van ontmoeting”.
30 september “Ik zie jou toegerust voor je dagelijks leven”.

Gemeenteleden mogen zich aanmelden bij een thema wat hun hart heeft. Zo verwachten we met degenen met enthousiasme en talenten voor het vergezicht, het thema verder te gaan uitwerken. Alles vanuit de lijn: "ik zie jou!"

De eerste drie vergezichten gaan over God liefhebben boven alles, onze naaste en onszelf; zelf groeien en er voor je naaste zijn. De tweede drie vergezichten gaan over voorwaardenscheppende zaken hierin; deze mogen de eerste drie faciliteren.
Druk op een link om het PDF document te downloaden
Vergezichten GAAV