gereformeerde kerk

groeien in geloof

gereformeerde kerk

Bidstond woensdag 11 november 2020

Bidstond
Op woensdag  11 november 2020 is de maandelijkse bidstond gepland in de Zuiderkerk, waarin we gemeenteleden die te kampen hebben met ziekte, zorg en verdriet willen opdragen aan de bewarende liefde van onze God in Jezus Christus, onze Heer en Redder. Maar er valt meer te bidden: voor de gemeente, voor de beroepingscommissie, voor ons dorp, voor de wereld. Noem maar op.
We hebben een mailadres opgezet waar u suggesties kunt insturen: voor anderen of voor u zelf. Dat is: voorbede@gkbs.nl. Er staan ook voorbedebussen in de kerken en natuurlijk kunt u predikanten, ambtsdragers en commissieleden aanspreken of mailen. Wees welkom bij de maandelijkse bidstond, aanvang 19.00 uur!