gereformeerde kerk

groeien in geloof

gereformeerde kerk

Jeugddienst 16 januari 2022

Heb jij ooit getraind om ergens beter in te worden? Een persoonlijk record neer te zetten, een tien te halen voor een 
toets of om zelfs de marathon van je leven te lopen? In de bijbel was dit ook een hot topic en is dat nu nog! 
Hoe wordt je beter in het bestuderen van de bijbel, vertrouwen op God, je geloof toepassen in je leven. 
Train jij mee?!

“Ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat vóór me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: 
de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept.
(Filippenzen 3:13b-14, NBV)”

Zondag 16 januari 16.30 uur in de Zuiderkerk. ONLINE www.GKBS.nl
Spreker Wouter Bos
Muziek Brienne en Richard Wagenaar
Onderwerp: De marathon van je leven.
Agenda Kerkdiensten
Zuiderkerk
START : VR, 21 JAN om 10:30 VOORGANGER : ds. Diemer de Jong
START : ZA, 22 JAN om 10:00 VOORGANGER : ds. R. M. Werrie
START : ZO, 23 JAN om 10:00 VOORGANGER : ds. R. M. Werrie
Adventkerk
START : ZO, 23 JAN om 10:00 VOORGANGER : dhr. Ronny van Renswoude 7G dienst
START : ZO, 23 JAN om 19:00 VOORGANGER : ds. W.J.W. Koelewijn ( Renkum)
Dienst gemist
laatste nieuws
zie meer nieuws