gereformeerde kerk

groeien in geloof

gereformeerde kerk

Nieuws van het moderamen

Van het moderamen dd 18 november 2020
Afgelopen dinsdag werd duidelijk dat de noodmaatregelen, die op dinsdag 3 november
afgekondigd waren, niet verlengd worden.
Dat wil zeggen dat de fysieke bijeenkomsten buiten onze kerkdiensten, weer kunnen
plaatsvinden met een maximum van 30 personen en met in achtneming van de Corona
maatregelen.

Voor de erediensten verandert er niets en blijft het advies van maximaal 30 personen met de
nadruk op de digitale beleving.
Een uitzondering wordt gemaakt voor uitvaarten, voor onze gebouwen is het advies van
maximaal 80 personen.

We zijn dankbaar, dat de maatregelen niet strenger zijn geworden en de groepen elkaar weer
kunnen ontmoeten. Maar het feit blijft wel, dat er nog veel besmettingen zijn, dus het is van
groot belang om voorzichtig te zijn en verantwoordelijkheid te nemen. Iedereen weet
inmiddels wel waar men op moet letten en wanneer het niet verstandig is om deel te nemen
aan bijeenkomsten.
Het moderamen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum 6 november 2020
De nieuwe richtlijnen van dinsdag 3 november hebben ook weer invloed op de maatregelen, die wij moeten nemen ten aanzien van de ontmoetingen in de kerk(gebouwen) buiten de erediensten om.

Deze ontmoetingen zijn op te splitsen in de ontmoetingen voor de jongeren onder de achttien jaar en de ontmoetingen voor de rest van de gemeente.
Voor de jongeren zijn er enkele aanpassingen gedaan in overleg met de vrijwilligers. Indien het mogelijk is gaan deze bijeenkomsten gewoon door met in achtneming van de Corona-regels.

Met pijn in het hart is er besloten om verder alle fysieke bijeenkomsten buiten de diensten stop te zetten voor twee weken. Dat heeft invloed op o.a. de belijdeniscatechese, de 18+groepen. We hopen dan ook dat zij weer snel bijeen kunnen komen.

Ook heeft dit invloed op de vergaderingen, daarom zal de vergadering van de Kleine Kerkenraad een online-vergadering worden. Over  de Grote Kerkenraad zal er op de vergadering van de Kleine Kerkenraad een besluit genomen worden.

De nieuwe maatregelen hebben gelukkig geen invloed op de erediensten en daarom kan de opzet hetzelfde blijven: dat houdt in dat er maximaal 30 personen de erediensten mogen bezoeken en de nadruk blijft liggen op de ‘online-beleving’. 

Hoe moeilijk sommige keuzes ook zijn, we blijven proberen om zoveel mogelijk de richtlijnen van het RIVM te volgen. We rekenen op ieders begrip en hopen op een toekomst, waarin deze maatregelen niet meer nodig zijn. Hieronder praat voorzitter Albert van Halteren je bij over de genomen maatregelen.5 november 2020