gereformeerde kerk

groeien in geloof

gereformeerde kerk

Uitnodiging gemeenteavond 1-11-2023

U bent uitgenodigd voor de gemeenteavond, die gehouden wordt aansluitend op de dankdienst van woensdagavond 1 november. 2023 in de Adventkerk om ongeveer 20.00 uur.
Op de eerste gemeenteavond werd er vooral teruggekeken en uitleg gegeven over hoe we op dit punt gekomen zijn. Nu willen we graag vooruit kijken.
Het College van Kerkrentmeesters zal uitleg geven van de verschillende scenario's, die er zijn om de toekomst in te gaan.
Daarbij horen we graag de gemeente, een week later zal de begroting gepresenteerd worden aan de Grote Kerkenraad om goedgekeurd te worden.
We hopen u die avond te ontmoeten.