gereformeerde kerk

groeien in geloof

Gereformeerde kerk Bunschoten-Spakenburg

Vacature Kerkelijk werker

 VACATURE KERKELIJK WERKER (32 uur)

De Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg, leeft vanuit de liefde van Christus, open en naar buiten gericht en is gemeente voor en met elkaar. Vanuit deze missie willen we samen gemeente-zijn. Een hele uitdaging om dit waar te maken. Maar die uitdaging gaan we graag aan!

We hebben een aantal kernwaarden uitgekozen die bij ons passen en waar we mee aan slag zijn:
 1. Groeien in geloof
 2. Betrokkenheid
 3. Liefde, respect en ruimte
 4. Naar buiten gericht

We hebben ong. 3900 leden en bij volledige bezetting drie predikantsplaatsen, verdeeld over drie wijken en drie kerkelijk werkers. Eén van hen staat in twee wijken de predikanten bij in hun wijkwerk.

Vanwege het vertrek van een van onze kerkelijk werkers zoeken wij een kerkelijk werker die in twee wijken werkzaam wil zijn ter ondersteuning van de predikanten.

We zoeken iemand:
 • Die onze Heer Jezus Christus hartelijk liefheeft.
 • Die liefde heeft voor verschillende mensen.
 • Die belangstelling heeft voor nieuwe vormen van pastoraat.
 • Die is opgeleid of een opleiding volgt welke passend is, binnen het werkveld.
 • Die de wijkraad en predikant terzijde wil staan bij het opzetten van activiteiten, kringen en bezoekwerk.
 • Die nadenkt over (nieuwe) vormen om jonge gezinnen te helpen bij de geloofsopvoeding.
 • Die vaardig is met (sociale)media om jongeren te bereiken.
 • Die bij voorkeur in de regio woont.
 • Die bereid is, in de avonduren of weekenden activiteiten te begeleiden.
De aanstelling zal 32 uur per week omvatten.
De salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn volgens de regeling kerkelijk werkers van de PKN.

Kijk voor meer informatie over onze gemeente op www.gkbs.nl. Wilt u meer informatie, mail dan de voorzitter van de kerkeraad, Jan van Triest (59janvantriest@gmail.com) of de scriba Menno Nagel (scribaat@gkbs.nl). Op het laatste adres kunnen ook sollicitaties worden ingezonden.