gereformeerde kerk

groeien in geloof

Ontmoeting en geloofsgesprek

YouthMeet

YouthMeet
Jongeren 16+

Wij willen jongeren helpen in het krijgen van een levende relatie van Jezus Christus zodat zij het geloof gaan uitleven!

Jezus zegt in Johannes 10:10 ".... maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid". 


Bij YouthMeet staat de ontmoeting centraal. Dit staat nooit los van geloven. Maar vanuit geloof, samen ontmoeten. Binnen YouthMeet zullen we per jaar een aantal ontspannende activiteiten organiseren. Zodra activiteiten gepland zijn zullen we jullie informeren.

Wie: Jurgen van de Groep, 06-23708239, jurgen_groep@hotmail.com en Ellen van Diermen - de Graaf, 06-45524834, ellenvandiermen@hotmail.com

 

Jeugdwerk GKBS - pijlers sterk jeugdwerk: Vader helpt ons - Woord van God - Samen geloven - Levende relatie met Jezus