gereformeerde kerk

groeien in geloof

Blijf verbonden met elkaar

Connectgroepen

Wat is een connectgroep?
De gemeente is opgedeeld in kleine connectgroepen. De connectgroepen zijn bedoeld om de onderlinge betrokkenheid verder te laten groeien in de gemeente. Het zijn ongeveer 20 adressen die bij elkaar in de buurt wonen. Ze kennen elkaar en ze weten elkaar te vinden wanneer dat nodig is. Samen vormen ze een mini gemeente, samen willen ze Jezus Christus volgen.

Hoe werkt een connectgroep?
De connectgroep maakt gebruik van een Whatsapp groep om met elkaar te communiceren. Als er bijzonderheden in het leven gebeuren is het mooi als deze gedeeld worden met de connectgroep. Indien er extra pastorale ondersteuning gewenst is kan dit doorgegeven worden aan de ouderling en/of predikant. Zo voorziet de connectgroep ook in een pastoraal vangnet. Informatie over de gemeente zoals bijzondere diensten, toerustingsmogelijkheden, activiteiten, enz. worden via de connectgroepen doorgegeven. Zo functioneert de connectgroep ook als een communicatiemiddel. De connectgroep wordt geregeld door de connectgroep coördinator(en). 

Bouwstenen voor een connectgroep
Om de connectgroep ook echt een groep te laten worden zijn er verschillende bouwstenen beschikbaar. Die bouwstenen zijn soms aan een seizoen gebonden, of zijn redelijk tijdloos. De meesten zijn redelijk uitvoerbaar in corona-tijden; want buiten etc. Uiteraard is er alle ruimte om met elkaar activiteiten te organiseren die je zelf bedenkt. 

Heb je vragen over de connectgroepen? Zoek even contact met Ronny van Renswoude r.vanrenswoude@gkbs.nl; 06-19460035 of Karin Timmerman karin.timmerman@gkbs.nl; 06-22179525

 
Druk op een link om het PDF document te downloaden
Handleiding connectgroepen