gereformeerde kerk

groeien in geloof

Gereformeerde kerk Bunschoten-Spakenburg

Wie we zijn

Welkom
Fijn dat je even onze website bezoekt. Wij zijn een grote gemeente in Bunschoten-Spakenburg. Ons verlangen zou je als volgt kunnen omschrijven:
  • Een gemeente van Jezus Christus te vormen waar mensen leven uit de genade van God
  • Waar onderlinge liefde en betrokkenheid is
  • Waar mensen groeien in hun geloof en meer en meer op de Here Jezus gaan lijken
  • Waar iedereen de gave, die hij van God gekregen heeft, gebruikt
We proberen dit verlangen zichtbaar te maken in de verschillende activiteiten, waaronder kerkdiensten in allerlei vormen, gemeentegroei groepen, vrouwenverenigingen, jeugdwerk, gebedswerk, pastoraal- en diaconaal werk en alle toerustende activiteiten van de commissie Ontmoeting & Inspiratie.

Als uitgangspunt voor onze gemeente gebruiken wij het vers uit Johannes 14:6 waar Jezus zegt: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij."

Je kunt ons vinden in twee kerkgebouwen:
De Adventkerk, Heemstedesingel 1, 3752 EW, Bunschoten-Spakenburg
De Zuiderkerk, Kostverloren 2, 3751 DC, Bunschoten-Spakenburg

De Vaartkerk in Eemdijk. Naast de Gereformeerde Kerk te Bunschoten-Spakenburg is er ook nog een zelfstandige Gereformeerde Kerk te Eemdijk, waarmee we op veel terreinen samen werken.