gereformeerde kerk

groeien in geloof

Gereformeerde kerk Bunschoten-Spakenburg

Wie we zijn

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg.
Fijn dat je even onze website bezoekt. 

Wij zijn een grote gemeente in Bunschoten-Spakenburg. Een positieve gemeente waarbij ons verlangen is:
  • Een gemeente van Jezus Christus te vormen waar mensen leven uit de genade van God
  • Waar onderlinge liefde en betrokkenheid is
  • Waar mensen groeien in hun geloof en meer en meer op de Here Jezus gaan lijken
  • Waar iedereen de gave die hij van God gekregen heeft gebruikt
  • Waar mensen ook voor elkaar zorgen
Vanuit deze visie organiseren wij naast de reguliere kerkdiensten regelmatig bijzondere diensten. Waarbij wij open staan voor vernieuwde elementen. We weten dat vernieuwing ook zijn schaduwzijden kent. We gaan daarom niet alleen voor uiterlijke vernieuwing, of vernieuwing die alleen op ervaring is gericht. Traditie is een rijk goed. En proberen daarom een goede balans te vinden tussen traditie en vernieuwende elementen.

Als uitgangspunt voor onze diensten gebruiken wij het vers uit Johannes 14:6 waar Jezus zegt: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij."

Om dit uitgangspunt vorm te geven, bieden we naast de traditionele erediensten en de bijzondere diensten de volgende mogelijkheden aan: Gemeente GroeiGroepen en hier omheen specifieke kringen voor vrouwen, mannen en jeugd. Tevens bieden wij als gemeente een aanbod van activiteiten aan 'Ontmoeting & Inspiratie', om met anderen bezig te zijn met het geloof. Deze kringen en activiteiten vormen samen met het gebedswerk de basis voor onze gemeente.

Je kunt ons vinden in twee kerkgebouwen;

De Adventkerk, Heemstedesingel 1, 3752 EW, Bunschoten-Spakenburg

De Zuiderkerk, Kostverloren 2, 3751 DC, Bunschoten-Spakenburg

De Vaartkerk. Naast de Gereformeerde Kerk te Bunschoten-Spakenburg is er ook nog een zelfstandige Gereformeerde Kerk te Eemdijk, waarmee we op veel terreinen samen werken.