GKBS

FAQ

vragen?

Veel gestelde vragen

U wilt uw huwelijk kerkelijk laten bevestigen
De kerkelijke bevestiging van een huwelijk dient minimaal drie maanden van te voren te worden aangevraagd bij het kerkelijk bureau en predikant. De kerkelijke bevestiging van een huwelijk zal als regel plaatsvinden door de predikant van de wijk waarin de bruid woonachtig is.
Contactgegevens Kerkelijk Bureau:
De heer Jan Pruijs, tel. 033-2987284,
e-mail: kerkelijkbureau@gkbs.nl

Het kerkelijk bureau heeft zitting:
Iedere maandag van 19.00-19.30 uur in de Adventkerk.
U wilt lid worden van onze gemeente
Welkom!
U kunt een schriftelijk verzoek, met doopattestatie, indienen bij de scriba van de wijkraad, waarin u woont.

U wilt uw kind laten dopen
Zijn jullie in blijde verwachting en willen jullie graag je kindje laten dopen? Bezoek dan de doopvoorbereiding. Het pastoresteam heet jullie van harte welkom! Als u uw kind wilt laten dopen, dan kunt u dit aanvragen bij het kerkelijk bureau, minstens 17 dagen voor de doopzondag (trouwboekje meenemen). Voor zitting kerkelijk bureau klikt u 'hier'. Voordat je als ouder je kind laat dopen, bieden wij de doopvoorbereiding aan om te volgen. De doopvoorbereiding bestaat uit twee avonden waarin wij ons met elkaar verdiepen in de betekenis van de doop. Samen met andere doopouders praten we over ons eigen geloofsbeleving rond de doop en er is natuurlijk ruimte om je eigen (geloofs)vragen te stellen. Omdat wij gedegen onderwijs én gesprek over de doop erg belangrijk vinden, is deelname aan doopcatechese verplicht. De doopcatechese wordt tweemaandelijks aangeboden. De pastores gaan er vanuit dat tijdens de zwangerschap voldoende gelegenheid zal zijn deze avonden samen met je partner te bezoeken. Deze catechese wordt om beurten door de predikanten verzorgd. Algemene informatie Doopcatechese Op de Doopcatechese spreken we met elkaar over de betekenis van de Doop, over de Christelijke opvoeding en over de betekenis van liefde en trouw. Dopen is nooit vanzelfsprekend, maar vraagt om geloof, betrokkenheid en inzet. Vandaar dat onze gemeente van (aanstaande) ouders verwacht dat ze het gesprek daarover willen aangaan. Dopen is nooit vanzelfsprekend, maar vraagt om geloof, betrokkenheid en inzet. Vandaar dat onze gemeente van (aanstaande) ouders verwacht dat ze het gesprek daarover willen aangaan. Wie slim is gaat ruim voor de bevalling naar de Doopcatechese: dan zit je makkelijker en/of hoef je geen oppas te regelen. En de mensen dan die eerder al Doopcatechese gehad hebben? Die verwachten we net zo goed: het is ook een soort gespreksgroep waarin mensen die al kinderen hebben vaak weer ervaringen kunnen delen met ‘startende’ ouders. 

Doopzondagen 2021 (onder voorbehoud)   

De volgende editie van de Doopcursus is door ds. Karsten van Staveren op de volgende data:

Dinsdag 28 september en dinsdag 5 oktober 2021.

Opgeven kan bij het kerkelijk bureau. 

Doopzondagen 2021:

Op dit moment is er ruimte voor honderd gemeenteleden per eredienst. Dat aantal geldt dus ook voor een doopdienst, waardoor er beperkingen kunnen worden gesteld aan het aantal familieleden / vrienden dat doopouders kunnen meenemen. Bij opgave bij het kerkelijk bureau word je op de hoogte gesteld van de laatste richtlijnen.

Onlangs zijn enkele nieuwe doopzondagen uitgezocht en hebben we enkele wijzigingen moeten doorvoeren in het bestaande preekrooster. Op dit moment is voor een ritme van één doopdienst per maand gekozen, maar dat zal in de komende tijd nader worden geëvalueerd.

3 oktober in de Adventkerk (10:00 en 19:00)

7 november Zuiderkerk (10:00) Adventkerk (10:00)

5 december Zuiderkerk (10:00) Adventkerk (10:00)

Opgeven Je kunt je opgeven bij je wijkpredikant. Zie hieronder de onderverdeling in wijken: Wijkindeling Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg:

Voor Blokhuiswetering: ds. K. van Staveren, tel. 033- 8879380, e-mail: ds.kvanstaveren@gkbs.nl

Voor Bikkersvaart: ds. vacant

Voor Broerswetering: ​ds. R.M. Werrie, tel. 033-2853301 of 06-28210897, e-mail: r.werrie@gkbs.nl

Voor meer informatie over de doop klik 'hier'. Contactgegevens: het Kerkelijk Bureau: De heer Jan Pruijs, tel.: 033-2987284, e-mail: kerkelijkbureau@gkbs.nl
U bent ziek of u ligt in het ziekenhuis
Wij willen graag met u meeleven, maar dan moeten wij het ook weten.
Uw kunt contact opnemen met uw wijkpredikant en eventueel de wijkouderling.
Bedankt!
Als er iemand (in uw gezin) is overleden
We willen u als gemeente omringen bij deze verdrietige situatie.
Wel willen we u vragen om het door te geven aan de wijkpredikant, wijkouderling en het Kerkelijk Bureau.

Contactgegevens Kerkelijk Bureau:
De heer Jan Pruijs, tel. 033-2987284, e-mail:
kerkelijkbureau@gkbs.nl
U behoefte heeft aan voorbede van de gemeente?
Gebed is de motor van de gemeente!

Neem gerust contact opnemen met uw wijkpredikant of wijkouderling.

U kunt uw verzoek ook kenbaar maken in het gebedsboek. Dit ligt bij de ingang van de kerk.
Collecte waaraan u wilt geven
U kunt aan de collecte geven met de GIVT app of via collecte op de Kerken app. Dit kan thuis of in de kerk.

U kunt geld in de collectezak doen of collecte munten. (Deze zijn aftrekbaar bij de belasting)Collectemunten kunt altijd de eerste maandag van de maand ophalen bij:

Jaap de Graaf

Huijgenlaan 31

Tel. 033-2984849 of 06-27127410

Overschrijving van de collectemunten: Op bankrekeningnummer  NL75RABO03114.54.550 (Rabobank) t.n.v. Gereformeerde Kerk inzake collectemunten + naam en adres aanvrager. (Minimaal bedrag is 20 euro of een veelvoud hiervan)

Voor 20 euro krijgt men 20 munten.

Het is ook mogelijk dat de collectemunten bij u gebracht worden.

Als U bij uw bestelling  de mededeling doet van bezorgen dan worden de collectemunten  in de eerste week van de maand bij u bezorgd.

Heeft u de collectemunten bij uw periodieke gift ondergebracht en wilt u dat de collectemunten gebracht worden ,neem dan contact op  met Otto van Rossum (06-31161317), hij  handelt het verder af.

Het College van Kerkrentmeesters.