gereformeerde kerk

groeien in geloof

Waar staan we voor

Onze identiteit

De Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg is een grote en toch wendbare gemeente. In het Oude Testament is de tent van de ontmoeting en later de tabernakel steeds de plaats om God te ontmoeten. Zowel de tent van de  ontmoeting als de tabernakel gaan steeds mee op reis, ze zijn in beweging. Zo wil onze gemeente die ontmoeting mogelijk maken in vormen die passen bij de tijd. Als gemeente zijn we voortdurend in beweging. De vragen van de tijd gaan we niet angstvallig uit de weg, maar er is ruimte voor experiment, voor teleurstelling en voor verschil van mening.

We zijn een gemeente waar we één zijn in het verlangen God te ontmoeten, omdat we weten dat dit ook Gods verlangen is. Eerst noemde Hij Mozes zijn vriend, later noemt de Here Jezus ieder die Hem volgt zijn vrienden. Openheid en gastvrijheid gaan samen op met een groot besef van Gods heiligheid. Vergeving en verzoening zijn geen achterhaalde begrippen maar zijn broodnodig om in verbondenheid met God en elkaar te leven. Vrijheid, vergeving en genade worden in het dagelijkse leven ervaren en in dankbaarheid gevierd.

We zijn een gemeente, waar mensen hun harten openen voor Gods Geest en mogelijkheden krijgen aangereikt om dat zichtbaar en tastbaar te maken in de eigen leefwereld. Het is vanzelfsprekend dat iedereen bijdraagt met gebed, gaven en talenten. De verschillende generaties in onze gemeente ontmoeten elkaar met trots en respect en willen niet zonder elkaar.

We hebben onze identiteit uitgewerkt in de volgende vergezichten:
  • Ik zie jou en de gemeente groeien in vertrouwen op Jezus
  • Ik zie jou en onze geloofsgemeenschap groeien in onderlinge zorg, liefde en verbondenheid
  • Ik zie jou oog hebben voor dorpsbewoners en het dorp
  • Ik zie jou toegerust voor je dagelijkse leven
  • Ik zie jou en de gemeente gevoed worden door kerkdiensten
  • Ik zie jou in een kerk als plek van ontmoeting

In 2022 hebben we een proces van waarderende gemeenteopbouw afgerond met als uitkomst de bovenstaande identiteit en vergezichten. Zie hieronder het hele document.
Druk op een link om het PDF document te downloaden
Vergezichten GKBSMissie en kernwaarden 2013Beleidsplan 2009