gereformeerde kerk

Contact

vragen?

neem contact met ons op

Woordvoerder
Albert van Halteren
Algemene zaken
Jeannette Beukers – Koelewijn
Scribaat
Vragen over de ledenadministratie
Jan Pruijs
Het kerkelijk bureau is iedere maandag open van 19.00-19.30 uur in de Adventkerk. Doop- en huwelijksaanvragen verlopen ook via het kerkelijk bureau.
Vertrouwenspersoon
We willen een veilige kerk zijn. Als u rondloopt met een situatie die niet meer veilig is neem dan contact op met het vertrouwenspersoon. Zij staat u graag te woord en samen kan er gezocht worden naar wat nodig is.
Beamteam
Jacquelien van Heeckeren-Beekhuis.
Berichten voor het beamteam graag voor donderdagavond aanleveren. Een sheet voor de mededelingen graag in PowerPoint opsturen!

kosters

Zuiderkerk
Meindert Huijgen
Kostverloren 2, 3751 DC, Bunschoten-Spakenburg
Adventkerk
Rob van Oostveen
Heemstedesingel 1, 3752 EW, Bunschoten-Spakenburg

Predikanten en Kerkelijk Werkers

Pastorale vragen
Voor pastrorale vragen kunt u contact opnemen met één van de predikanten of kerkelijk werkers. Zie hieronder de verdeling van wijken en secties.
Voor wijk Blokhuiswetering:
Ds. K. (Karsten) van Staveren
Secties: B43 t/m B46
Scriba Blokhuiswetering
Kerkelijk werker is vacant
Voor wijk Broerswetering:
Ds. R.M. (Ruben) Werrie
Scriba Broerswetering
Voor wijk Bikkersvaart:
Ds. G. (Gerard) Doorn
Secties: B21, B22 en B23
Scriba Bikkersvaart
Karin Timmerman (kerkelijk werker)
Secties: B24 en B25
Kerkelijk werker jeugdwerk
Wouter Bos
Ouderenpastoraat Broerswetering en de Haven (gemeenteleden 75 jaar en ouder)
Voor Anker: Ronny van Renswoude
Sytwende Talmastraat: Ronny van Renswoude
Op de Ree nr. 2 tot 400: ds. Karsten van Staveren
Op de Ree nr. 161 gevolgd door kamernummer: ds. Gerard Doorn (inclusief woningen Havenstaete)
Sectie B01 t/m B05: ds. Ruben Werrie
Scriba Ouderenpastoraat Broerswetering en de Haven (gemeenteleden 75 jaar en ouder)