gereformeerde kerk

groeien in geloof

GKBS

Actueel

De GKBS is voortdurend in beweging. Nieuwe plannen worden bedacht, uitgewerkt en in uitvoering gebracht. Denk maar eens aan de werkgroep GAAV, Leven in relatie, maar ook eventuele verbouwplannen met de Adventkerk. In het menu staan een aantal actuele thema's waar we u blijvend over zullen informeren.