gereformeerde kerk

groeien in geloof

HOE HEBBEN WE DEZE GROTE GEMEENTE GEORGANISEERD

Onze organisatie

VERGADERROOSTER

De Gereformeerde kerk Bunschoten-Spakenburg telt ruim 3500 leden. Best een grote groep mensen die georganiseerd moeten worden. Er zijn verschillende ambtelijke vormen (predikanten, kerkelijk werkers, ouderlingen, ouderlingen kerkrentmeesters en diakenen. Daarnaast zijn er tal van commissie en werkgroepen aan het werk. Binnen de GKBS bruist het van de activiteiten. De ambtelijke vormen bestaan uit het pastores team, kleine kerkenraad, grote kerkenraad en de wijkraden. De dagelijkse leiding vindt plaats in het moderamen. De zorg voor mensen in fysieke of financiële nood vindt plaats binnen de diaconie.

Pastores team
Het pastoresteam bestaat uit 3 predikanten en 3 kerkelijk werkers. Zij komen iedere maandag bij elkaar in het pastoresoverleg. Daar lezen we samen het Bijbelgedeelte van de aankomende zondag en bidden met elkaar. Samen spreken we ons werk door.

Kleine kerkenraad
De kleine kerkenraad is samengesteld vanuit de wijkraden en bestaat uit ongeveer 20 ambtsdragers. De kleine kerkenraad gaat voornamelijk over het beleid van onze gemeente. Naast de ouderlingen en diakenen kennen we ook een ouderling voorzitter, ouderling scriba, ouderling erediensten, jeugdouderling(en) en een ouderling gemeenteopbouw.

Wijkraden
De pastorale ouderlingen en diakenen horen bij een wijkraad. De wijkraad bespreekt het pastorale- en diaconale werk in de wijken. Verder geeft de wijkraad advies aan de kleine kerkenraad over beleidsmatige aanpassingen. De wijkraad is meer een pastorale/diaconale raad dan een kerkenraad.

Diaconie
De diaconie organiseert al het diaconale werk in en vanuit de gemeente. Denk aan de collecten, noodhulp in en buiten het dorp, de seniorenmiddag, een attentie voor de ouderen. Het diaconale werk is dichtbij en soms heel ver weg. Meer informatie over de diaconie: [Diaconie link].

College van kerkrentmeesters
Om het Evangelie 24/7 te kunnen blijven verkondigen zijn naast medewerkers ook gebouwen nodig. Dit wordt allemaal beheert door het college van kerkrentmeesters.


Grote kerkenraad
Alle ambtsdragers vormen samen de grote kerkenraad. De grote kerkenraad is beslissingsbevoegd. Soms kunnen beslissingen gedelegeerd worden aan de kleine kerkenraad of moderamen. De grote kerkenraad komt zo’n 4x per jaar bij elkaar.

Moderamen
Het moderamen is belast met het dagelijkse bestuur. Zij sturen de kleine- en grote kerkenraad aan.

Vertrouwenspersoon
Als gemeente willen we graag een veilige gemeente zijn. Als u rondloopt met een situatie die niet meer veilig is neem dan direct contact op met de vertrouwenspersoon. Zij staat u graag te woord en samen kan er gezocht worden naar wat nodig is. Voor contactgegevens zie onze contactpagina.
Druk op een link om het PDF document te downloaden
Vergaderrooster 2023-2024