gereformeerde kerk

groeien in geloof

GKBS

Dank God in alle omstandigheden

Dank God in alle omstandigheden
Terwijl ik deze meditatie schrijf is het dankdag. Een dag die in het teken staat van het danken van God. Op social media zie je de berichten voorbij komen van mensen die God dankbaar zijn om allerlei verschillende redenen. Maar waarom eigenlijk?
We zitten in een absurde tijd. Er is eigenlijk al veel te veel over gezegd en geschreven. Corona zorgt ervoor dat we soms moedeloos worden. Elke dag de update van het aantal besmette mensen en de status van de zorg. En dan zijn er ook nog de maatregelen met haar vervelende effecten; bedrijven die het moeilijk hebben, mensen die ontslagen (dreigen te) worden, leuke dingen die we niet meer kunnen doen, familie en vrienden die we grotendeels via een schermpje zien of spreken en nog veel meer.
En dan is het dankdag. Misschien kunnen we beter een jaar overslaan, zoals met veel evenementen het geval is. Of we zouden misschien beter een klaagdag kunnen houden. Dat is in elk geval wat ik om mij heen veel hoor. Over het virus, over de maatregelen, over de overheid en over wat dan wel niet meer. Klagen, klagen, klagen…

Paulus wijst ons daarin terecht. In zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen zegt hij dat we God in alles moeten danken. In een andere vertaling staat dat we God in alle omstandigheden moeten danken. “Want dat is wat Hij van u verlangt.” Dat geeft te denken. Want waarom zouden we? Waarom moeten we dankbaar zijn als het niet goed gaat?
Omdat we iets hebben om God voor te danken. Omdat we in de kerk met elkaar geloven en belijden dat Jezus Christus onze zonden op zich heeft genomen en ervoor heeft gezorgd dat we bij God kunnen komen. Dat is het evangelie. Dat is de blijde boodschap. En die blijde boodschap geeft ons een reden om dankbaar te zijn. Ook als we niet van harte kunnen meezingen met een lied als 10.000 redenen. Ook dan is er één reden om wel dankbaar te zijn. En die ene reden is ook voor Paulus meer dan genoeg.

Het is onze taak, onze plicht, om als kerk uit te stralen waar we in geloven, waar we voor staan. Wij geloven in Christus, die gekruisigd is en weer is opgestaan. Die ons niet alleen heeft gelaten, maar Zijn Heilige Geest heeft gestuurd. Door die Heilige Geest weten we dat God ons niet alleen wil laten. Hij is bij ons. En met dat in gedachten kunnen we meezingen met dat lied dat zo verwant is aan dankdag.
Dank, dank, dank o Heer. U blijf altijd bij ons Heer. Amen, amen, amen.
Zo mogen we elke dag dankbaar zijn. Voor wat God voor ons heeft gedaan en omdat Hij ons niet in de steek laat. Zo kunnen we dankbaar zijn in alle omstandigheden!
Wouter Bos