gereformeerde kerk

groeien in geloof

GKBS

Ik kniel en bid tot God

Ik kniel en bid tot God
Ik zet nog wel eens mijn vraagtekens bij de kracht van gebed. Afgelopen jaar zei ik nog tegen een klasgenoot dat ik het niet zo zinvol vind om te bidden voor het koningshuis. Als er immers al zoveel mensen voor hen bidden, dan zal één gebedje meer of minder niet uitmaken toch?
In de afgelopen maanden hebben we gekeken waar in het jeugdwerk de focus op zou moeten liggen. Aankomend jaar is bidden één van die pijlers. We willen inzetten op gebed als belangrijk onderdeel van christen zijn. Door middel van gebed kun je immers je relatie met God onderhouden. Maar ook bij die keuze twijfel ik soms. Kunnen we niet beter inzetten op iets praktisch, iets wat gelijk zichtbaar wordt?
Iemand die minder twijfelt aan de kracht en het nut van gebed is Paulus. In Efeze 3:14-19 (Bijbel in Gewone Taal) zegt hij het volgende:
“Ik kniel en bid tot God, de Vader. God heerst over alle engelen in de hemel en over alle volken op aarde. Gods macht is groot. Daarom bid ik dat God jullie diep van binnen kracht wil geven door zijn Geest. Ik bid dat hij jullie geloof zo groot maakt dat Christus altijd in jullie aanwezig is. En ik bid dat God door de liefde van Christus de kerk sterk wil maken en wil laten groeien. Ik bid dat hij jullie en alle andere christenen wil leren hoe groot en diep die liefde is. Dan zullen jullie begrijpen dat die liefde groter is dan een mens zich kan voorstellen. Ja, ik bid dat God zelf volledig in jullie aanwezig wil zijn.”
Paulus is overtuigd van de kracht van gebed. Zonder schroom schrijft hij aan de gemeente van Efeze dat hij voor hen bidt. En hij legt ook uit waarom. Hij bidt voor hen omdat Gods macht groot is. Hij legt niet uit hoe God dan precies te werk gaat bij gebed en of een gebed meer of minder dan wel uitmaakt. Nee, niks van dat alles. Maar Paulus weet wel dat Gods macht groot is. Dat is voor hem genoeg om gewoon te doen wat hij moet doen. Bidden voor de mensen en de kerk in Efeze. Bidden dat ze vervuld mogen worden van Gods liefde en kracht.
Misschien moet ik, en wie weet jij ook, daar soms wat meer bij stil staan. Dat Gods macht groot is. Niet vragen naar het hoe en waarom, maar gewoon doen. Bidden! Onze handen vouwen en bidden voor anderen en onszelf. Bidden dat Gods liefde steeds meer in ons komt wonen. Bidden dat de kerk groeit. Bidden dat de kerk Zijn liefde uit mag gaan stralen naar de wereld om ons heen.
Als wij ons als kerk zo zonder twijfel uitstrekken in gebed dan wordt het vanzelf praktisch. Dan gaan wij vanzelf de uitwerking ervan zien. En dat is in deze tijd, waarin de kerken zoveel last hebben van corona, misschien wel harder nodig dan ooit. Laten zo die woorden van Paulus ook woorden zijn die jij en ik volmondig met hem mee kunnen zeggen: Ik kniel en bid tot God, de Vader. Want Gods macht is groot!
Wouter Bos