gereformeerde kerk

Kerkdiensten

28 juni, 2020 - 09:30

Adventkerk Zondag week 27

Bij de dienst:
Voorganger ds. J. Visser, Ermelo
Lezing: Handelingen 3: 1-11

Collecten:
De 1e collecte is bestemd voor de Kerk.
De 2e collecte is bestemd voor 50% JOP en 50% eigen jeugd.
De deurcollecte is bestemd voor het Onderhoudsfonds.

Dit kunt u geven via GIFT app of via collecte op de Kerken App