gereformeerde kerk

Kerkdiensten

16 januari, 2022 - 16:30

Zuiderkerk Zondag week 3

JEUGDDIENST: "De marathon van je leven"
Heb jij ooit getraind om ergens beter in te worden? Een persoonlijk record neer te zetten, een tien te halen voor een 
toets of om zelfs de marathon van je leven te lopen? In de bijbel was dit ook een hot topic en is dat nu nog! 
Hoe wordt je beter in het bestuderen van de bijbel, vertrouwen op God, je geloof toepassen in je leven. 
Train jij mee?!

“Ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat vóór me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: 
de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept.
(Filippenzen 3:13b-14, NBV)”

Deze dienst wordt  ONLINE uitgezonden www.GKBS.nl
Spreker Wouter Bos
Muziek Brienne en Richard Wagenaar
Onderwerp: De marathon van je leven.