gereformeerde kerk

groeien in geloof

GKBS

Meditatie Woord van het jaar

Meditatie Woord van het jaar:
“U bent de God die naar mij omziet!” Genesis 16:3

De eerste Kerkwijzer van 2023 ligt alweer bij jullie op de stoep en bij die eerste hoort dan ook alle goeds voor dit nieuwe jaar. Ikzelf vind het prachtig om de woorden te horen “heil en zegen” oftewel heelheid en zegen.

Juist omdat een ieder van ons vroeger of later te maken krijgt met scheuren, barsten en gebrokenheid is zo een wens en verlangen naar heelheid en zegen een prachtig iets. Want het gaat er niet om dat het leven zonder gebreken is. Maar het gaat er wel om hoe we met de gebreken omgaan. Het Woord van het jaar 2023 wijst ons daar dan ook naar.

Al jaren maak ik gebruik van het dagtekstenboekje van de Evangelische Broedergemeente. Een boekje waar de geloofsgemeenschap die zijn ontstaansplaats had in Herrnhut al 293 jaar druk mee in de weer is. Na gebed en bezinning wordt er voor elke dag van het jaar een bijbeltekst uit het oude testament geloot. Bij elke dagtekst uit het oude testament hebben zij een tweede stem uit het nieuwe testament gezocht en daarna een derde stem uit een lied. Zo is er voor elke dag een meerstemmig akkoord. (Ik gun een ieder dit boekje. Het is gewoon te krijgen bij Luv).
En terwijl ik dus op 31 december het boekje wegleg van 2022, blader ik er even nog een keer doorheen. Ik schrik want ik was de bijbeltekst die als een paraplu over 2022 al weer helemaal vergeten. Over 2022 stonden de woorden van Jezus: “Wie bij Mij komt, zal ik niet wegsturen!” (Joh.6:37) . Wat een tekst, als je bedenkt hoeveel energie de GKBS op dit moment stopt in het bespreken van wie wij als gemeente willen zijn, wie er ambtsdrager mag worden, wie er mag dopen en wie er een zegen in de kerk mag ontvangen.

Hoe gaan we als gemeente 2023 in wanneer de veranderende tijden, de emoties, de gespannen sfeer, de oordelen en de verwijten zo makkelijk ons opslokken en voor het weet in een negatieve spiraal brengen. Terwijl er zoveel moois is, als je het maar wilt zien.
Dan klinkt er het Woord voor 2023: “U bent de God die naar mij omziet”.
Hagar spreekt deze woorden uit nadat Sara haar het liefst kwijt wilt en Abraham er zijn handen niet aan wil branden.
Midden in een leven vol grote gebreken, ontmoet Hagar God in de woestijn van haar leven. Deze God, die Eeuwige, die Ene laat Hagar en haar zoon Ishmael weten: Ook jullie leven is geen verspilt leven. Ook jullie hebben een rol te spelen in de Geschiedenis van de Ene, in die gemeenschap van gelovigen.

Wij wandelen 2023 binnen.
En mijn wens voor ons allemaal is veel heil en zegen; veel heelheid en God’s nabijheid.
Maar die heil en zegen, die heelheid en nabijheid, kunnen we alleen ervaren wanneer we ons iets door het Woord van 2023 laat gezeggen.

Want
U bent een God, Die naar me omziet”
Er is meer dan genoeg zegen voor een ieder van ons.
Er is meer dan genoeg aandacht van God voor ons allemaal.
Dat gold voor Sara, dat gold voor Hagar.
Dat geldt voor jou, dat geldt voor mij.
Dat geldt als je het met elkaar eens bent.
Dat geldt als je het principieel met elkaar oneens bent.
Dat geldt als je energie te kostbaar is voor een hoop “gedoe”.
Pas als onze blik gericht is op een God, die naar een ieder van ons omziet;
Pas als onze blik gericht is op Jezus zal Hij ook wegen vinden waarlangs onze voet kan gaan.
God’s heil en zegen kan alleen maar realiteit worden, wanneer we bij elkaar in de kerkbanken gaan zitten, welke dienst dat ook moge zijn. Elkaar in de ogen durven te kijken en het dan naar elkaar uitspreken:
God ziet naar jou om.
God ziet naar mij om.|

Zonder jou is deze gemeente gebroken.
Alleen met jou kan ik God’s heil en zegen ervaren.
Moge we in 2023 zo met elkaar stukjes heelheid ervaren, omdat God Zijn hand op ons legt.
Karsten van Staveren