gereformeerde kerk

VVB aanpassen

Vaste vrijwillige bijdrage aanpassen

VVB aanpassen

VVB is een afkorting voor Vaste Vrijwillige Bijdrage. Iedereen die lid is van onze kerk, krijgt de vraag om een financiële bijdrage te leveren. Het woord ‘vast’ geeft aan dat hier niet een eenmalige gift wordt bedoeld, zoals bijvoorbeeld een collecte. In onze kerk vragen we om je bijdrage regulier of periodiek bij te dragen, druk hier voor toelichting van het verschil. Het woord ‘vrijwillig’ geeft aan dat dit iets anders is dan contributie. We willen voorkomen dat geld een drempel vormt om lid te worden van onze kerk. We zullen je dus nooit dwingen om te betalen. Hieronder vind je een formulier om je vaste vrijwillige bijdrage op te geven. Als u al een bijdrage geeft en deze wilt verhogen, dan vragen we u het nieuw totaalbedrag op te geven.
Naam
Adres
Woonplaats
Email
Bedrag per jaar
Ik zal de Vaste Vrijwillige Bijdrage gaan betalen per:
De betaling dient als volgt geregeld te worden:
IBAN
Datum van de eerste overschrijvingWat betekent het financieel als ik lid ben van de kerk? Als je lid bent of wordt van onze kerk of van een andere kerk, dan komt de vraag “Wat kan ik financieel bijdragen aan de kerk?
Je beslist zelf hoeveel je wilt bijdragen aan jouw kerk. Wil je een richtlijn voor jouw bijdrage?

Wij vragen jou om naar vermogen bij te dragen. Wij geven in overweging een bijdrage van 2% van het netto inkomen te geven. Bij een netto maandinkomen van €2.000,- past dan een maandelijkse bijdrage van € 40,-. Uiteraard hangt het van je persoonlijke omstandigheden af of je meer of minder kan missen.