gereformeerde kerk

groeien in geloof

gereformeerde kerk

Afscheid ds. Hoek

Beste gemeenteleden,
Zoals u weet is de afscheidsreceptie van ds. Hoek op 2 oktober j.l. helaas niet doorgegaan in verband met corona.
Wel willen wij ds. Hoek en zijn vrouw het cadeau van de gemeente overhandigen op 30 oktober a.s.
Enkele leden van het afscheidscomite zullen daartoe afreizen naar Ouddorp.
Dat betekent dat we nog een aantal weken door kunnen sparen voor het cadeau. U kunt hiervoor nog steeds een gift overmaken op het bankrekeningnummer NL83RABO0311400086 t.n.v. Gereformeerde Kerk Bunschoten onder vermelding van cadeau ds. Hoek. Ook staan de bussen nog steeds in de Adventkerk en Zuiderkerk. Ook hierin kunt u uw gift deponeren.
Alvast heel veel dank.