gereformeerde kerk

groeien in geloof

gereformeerde kerk

AFSCHEIDSRECEPTIE Ds. C.W. Hoek

Door de aanscherping van de coronamaatregelen heeft de kerkenraad deze week helaas moeten besluiten de afscheidsreceptie van ds. C.W. Hoek, die gepland was voor vrijdag 2 oktober 2020, niet door te laten gaan.
Dit is uitermate teleurstellend voor allen die afscheid van ds. Hoek en zijn vrouw hadden willen nemen en ook voor de familie Hoek zelf. Wij hadden ons dit anders voorgesteld.
 
Uiteraard zal ds. Hoek het cadeau worden aangeboden vanuit de gemeente en probeert het afscheidscomite op termijn toch nog een passend afscheid te organiseren. Helaas is het niet mogelijk om op dit moment concrete plannen te maken. U zult dit op een later moment vernemen.
 
Namens het afscheidscomite
Hetty Hoekstra
 

------------------------------------------------------------------------------------------------
De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Bunschoten nodigt haar gemeenteleden en andere belangstellenden van harte uit voor de afscheidsreceptie van haar predikant:
Ds. C.W. Hoek
wegens vertrek naar de gemeente van Ouddorp/Stellendam.
Deze afscheidsreceptie zal D.V. worden gehouden op vrijdag 2 oktober a.s. in de Adventkerk, Heemstedesingel 1 te Bunschoten.
Gezien de (nog steeds) geldende coronamaatregelen moet deze afscheidsreceptie in drie momenten worden verdeeld, namelijk van 17.00 uur tot 18.00 uur, van 18.00 uur tot 19.00 uur en van 19.00 uur tot 20.00 uur.  U kunt zich voor een van deze momenten opgeven bij het emailadres: weernaardekerk@gkbs.nl   U krijgt dan bericht of u kunt komen op het door u aangegeven moment.
Wij willen ds. Hoek graag een cadeau aanbieden. U kunt hiervoor een gift overmaken op het bankrekeningnummer NL83RABO0311400086 t.n.v. Gereformeerde Kerk Bunschoten onder vermelding van cadeau ds. Hoek. Ook staan er deze weken bussen in de Adventkerk en Zuiderkerk, waarin u uw gift kunt deponeren.
Wij hopen u allen op 2 oktober a.s. op gepaste afstand te mogen begroeten.

De Kerkenraad.