gereformeerde kerk

groeien in geloof

gereformeerde kerk

Er zijn weer nieuwe Corona maatregelen

Belangrijkste Corona maatregelen op een rijtje
* Alle activiteiten, die na 17.00 plaats zouden vinden in onze gebouwen worden geannuleerd
* De avonddiensten van 5, 12 en 19 december worden verschoven naar 16.00 uur
* Aanmelden voor de doopdiensten op 5 december tot uiterlijk vrijdag 3 december op weernaardekerk@gkbs.nl
* De avondmaalsviering op 12 december in de Haven komt te vervallen
* Bij verplaatsing is een mondkapje verplicht
* De anderhalve meter afstand wordt in acht genomen
* U wordt een plaats aangewezen
* Blijf bij (verkoudheids)klachten thuis


Uitgebreide mededeling over de maatregelen:
Na de persconferentie van 26 november werd duidelijk dat we ons weer moesten aanpassen. Alle activiteiten, die na 17.00 plaats zouden vinden in onze gebouwen werden geannuleerd. De avonddienst op zondag lieten we gewoon doorgaan met in achtneming van de eerder afspraken in afwachting tot een besluit van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken).
Laat op de zaterdagmiddag kregen we het dringende advies van het CIO om de diensten na 17.00 zoveel mogelijk online te vieren. Veel gemeenteleden hebben naar dit advies geluisterd, de voorzangers zijn weer aan de slag gegaan en Wouter hield een dienst in een vrijwel lege kerk.
Omdat we toch de ruimte willen geven om een dienst te bezoeken hebben we besloten om de avonddiensten van 5, 12 en 19 december te verschuiven naar 16.00. Hoe de diensten met Kerst vorm gaan krijgen hangt af van de adviezen, die gegeven worden tijdens de volgende persconferentie op 14 december. De desbetreffende commissies zijn nu al verschillende mogelijkheden aan het bekijken. We willen graag met elkaar veilig Kerst kunnen vieren. We houden u hiervan op de hoogte. Blijf dus onze communicatiekanalen in de gaten houden.
Het wordt daarom ook steeds belangrijker om de Scipio-app te installeren op uw tablet of telefoon. Vind u dat ingewikkeld, dan is er vast wel iemand in de buurt om u hierbij een handje te helpen en anders kunt u altijd contact opnemen met iemand van de kerk, samen komen we er vast wel uit. In de kerkwijzer staat hier meer informatie over.
Voor de komende zondagen gelden de volgende afspraken:
5 december:
Ochtenddiensten (dopen): Aanmelden tot uiterlijk vrijdag 3 december op weernaardekerk@gkbs.nl
Avonddienst verplaatst naar 16.00.
12 december avondmaalszondag:
Men hoeft zich voor deze diensten niet aan te melden. U wordt weer van harte uitgenodigd om thuis het avondmaal mee te vieren. De avondmaalsviering in de Haven komt te vervallen, misschien een mooi moment om met deze ouderen thuis de dienst samen te volgen en samen het avondmaal mee te vieren.  
Avonddienst verplaatst naar 16.00
Hour of Praise wordt online uitgezonden om 19.00 zonder bezoekers.
19 december: try-out aanmelden met scipio-app
Avonddienst, lessons&carols verplaatst naar 16.00
Tijdens de feestdagen moet men zich aanmelden voor de diensten, als er bezoekers zijn toegestaan. Dat zal via de scipio-app gaan.
Dit zal wennen zijn, maar het aanmelden via weernaardekerk@gkbs.nl ging prima als het over kleine aantallen gaat. Maar als we praten over meer dan honderd aanmeldingen, dan is dat niet meer te doen. De ervaringen, die we uit andere kerken horen over het gebruik van de scipio-app zijn positief. 
Verder willen we nog even de afspraken onder de aandacht brengen:
Iedereen is welkom in onze diensten, voor de aangegeven dagen moet men zich aanmelden.
Bij verplaatsing is een mondkapje verplicht
De anderhalve meter afstand wordt in acht genomen
U wordt een plaats aangewezen
Blijf bij (verkoudheids)klachten thuis
Voelt u zich niet veilig in grote groepen, volg onze diensten online
Doordat we afstand houden, kunnen we minder bezoekers ontvangen, daarom adviseren we om online de diensten te volgen.
Doordat er goed geventileerd moet worden in de gebouwen, zal het kouder zijn dan we gewend zijn. Hou daar rekening mee.
Juist in deze Adventstijd hopen we op betere tijden.
Hoe dan ook met alle afstand blijven we in Christus met elkaar verbonden.
 
Agenda Kerkdiensten
Zuiderkerk
START : VR, 21 JAN om 10:30 VOORGANGER : ds. Diemer de Jong
START : ZA, 22 JAN om 10:00 VOORGANGER : ds. R. M. Werrie
START : ZO, 23 JAN om 10:00 VOORGANGER : ds. R. M. Werrie
Adventkerk
START : ZO, 23 JAN om 10:00 VOORGANGER : dhr. Ronny van Renswoude 7G dienst
START : ZO, 23 JAN om 19:00 VOORGANGER : ds. W.J.W. Koelewijn ( Renkum)
Dienst gemist
laatste nieuws
zie meer nieuws