gereformeerde kerk

groeien in geloof

gereformeerde kerk

Omzien naar elkaar……….

Omzien naar elkaar……….
Vooral in deze periode van forse inflatie, enorme prijsstijgingen en torenhoge energieprijzen is omzien naar elkaar enorm belangrijk. In deze moeilijke tijd wil de Diaconie mensen die in problemen dreigen te raken graag tot hulp en steun zijn.

Maar waarschijnlijk is de drempel erg hoog of is er veel schroom want tot nu toe heeft zich nog niemand gemeld.
Daarom roepen wij uw hulp in. Wilt u in uw omgeving rondkijken wie er een steuntje in de rug kan gebruiken? Misschien een familielid, een buur of een vriend.

Tijdens de gemeentedag staan er nl achter bij de koster in beide kerkgebouwen diakenen met 50 enveloppen met daarin waardebonnen te besteden bij een plaatselijke supermarkt.

U kunt dus daar een enveloppe ophalen (één per gezin) en deze dan bezorgen bij diegene die volgens u hulp kan gebruiken. Dat kan door daar de enveloppe aan te bieden, maar u kunt hem ook anoniem door de brievenbus doen. Wij hopen op uw medewerking om dit tot een succes te maken.

Mochten er onder u zijn die in de problemen dreigen te komen of bent u bekend met zo iemand geef dit dan door via: diaconie@gkbs.nl of bel 06-53579934. U kunt ervan overtuigd zijn dat wij de aanvragen met volledige discretie zullen behandelen.
Ook is er nog steeds het Energienoodhulpfonds waar u een aanvraag voor kunt indienen.
WIJ ZIJN ER VOOR U.
College van Diakenen