gereformeerde kerk

groeien in geloof

gereformeerde kerk

Online enquete, doet u mee?

In de afgelopen weken hebben we naar u en jou mening gevraagd. Vragen rondom het online kijken in deze corona-tijd. Wat wilde je meenemen. Hoe kunnen we straks weer 'gewoon' samen kerk zijn.

Heel hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragenlijst. Er hebben meer dan 350 gemeenteleden meegedaan! Dat is echt boven onze verwachting. Dat geeft opnieuw aan dat de gemeente er nog steeds is ook al zitten we thuis. Hartverwarmende opmerkingen staan er in die getuigen van geloof, van hoop en ja ook van zorg. Die zorgen delen we, maar samen met onze HEER kunnen we over bergen springen! 

Wat gaat er nu gebeuren? De vragenlijst wordt nauwkeurig uitgeplozen de komende weken en besproken met het moderamen en de kleine kerkenraad. Verwacht niet op korte termijn radicale aanpassingen in het beleid. De uitkomsten delen we graag met u over een aantal weken. Uiteraard zullen we deze uitkomsten ook delen met bijvoorbeeld de commissie GAAV en de commissie GKBS Toekomstgericht.

En natuurlijk hebben 14 gemeenteleden nog iets van ons tegoed. Een overheerlijke taart. Die komt snel naar u toe!

Voor vragen kun je terecht bij karin.timmerman@gkbs.nl
Druk op een link om het PDF document te downloaden
Vragenlijst kerken in corona-tijden.pdf
Agenda Kerkdiensten
Zuiderkerk
START : ZO, 7 MRT om 9:30 VOORGANGER : ds R.M. Werrie ( Heilig Avondmaal )
Adventkerk
START : ZO, 7 MRT om 10:00 VOORGANGER : ds. Karsten van Staveren heilig avondmaal
START : ZO, 7 MRT om 19:00 VOORGANGER : Ds J.A.S. Vegh Avondmaaldienst
Alle kerkdiensten
laatste nieuws
zie meer nieuws