gereformeerde kerk

groeien in geloof

gereformeerde kerk

Voorgenomen beroep

Beroep
Op woensdag 8 juni 2022 is de gemeente gehoord over het voornemen om ds. Gerard Doorn uit Vriezenveen te beroepen. Deze vergadering werd goed bezocht door een groot deel van onze gemeente, na uitleg van de procedure en informatie van de beroepingscommissie, was er gelegenheid tot het stellen van vragen.  
Na schriftelijke stemming bleek dat de vergadering goedkeuring aan de kerkenraad kon geven om ds. Gerard Doorn te beroepen als predikant. 
Aansluitend aan deze vergadering heeft de kerkenraad het voorgenomen besluit: een beroep uit te brengen op ds. Gerard van Doorn, bevestigd.
Er is een mogelijkheid tot het indienen van bezwaar tegen de gevolgde beroepingsprocedure tot vrijdag 17 juni 2022. Dit kan schriftelijk en ondertekend bij het scribaat. Indien er geen bezwaren ingediend worden zal de beroepsbrief overhandigd worden. Hierna zal de predikant binnen drie weken reageren op deze brief.
Wij houden u op de hoogte.