gereformeerde kerk

groeien in geloof

PRAKTISCHE HULP DICHTBIJ EN VERWEG

Diaconie

Collecterooster 2024

De diaconie heeft zich opgedeeld in de volgende commissies: Bestuur, Werelddiaconaat en Zending, Binnenlandsdiaconaat, Anonieme pakketten (inwoners van de gemeente Bunschoten die dit kunnen gebruiken, krijgen anoniem een voedselpakket rond Pasen), Ouderenzorg en Financiële ondersteuning.

Naast de verschillende buitenlandse- en binnenlandse doelen heeft de diaconie een sterke betrokkenheid bij verschillnde projecten o.a. in het dorp zelf. Er zijn eveneens goede contacten met Waypoint (verslavingszorg) en de Genadebank (voedselbank).

Diakenen worden, meestal via predikanten en kerkelijk werkers, ingeschakeld bij gemeenteleden die in financiële zorgen zijn geraakt. Diakenen lopen een tijdje met deze mensen mee, geven zo nodig financiële steun en verwijzen naar de verschillende mogelijkheden in het dorp.

Zorg voor ouderen vormt ook een belangrijk werk van de diakenen. De commissie Ouderenzorg organiseert een middag met maaltijd voor de ouderen (de seniorenmiddag) en brengt jaarlijks een presentje bij de ouderen.

Daarnaast hebben de diakenen een taak in de erediensten. Aanwezigheid van de diakenen, het collecteren en het dienen bij het Avondmaal.

Geven zonder contant geld
Voor mensen die niet altijd contant geld bij zich hebben is er goed nieuws. In de Zuiderkerk, de Adventkerk en de Vaartkerk kun je geven met de GIVT app. Zoek in de App Store of op Google Play naar GIVT of ga naar www.givtapp.net/download. De gever geeft in de GIVT-app aan hoeveel hij of zij wil geven en haalt de telefoon langs de collectezak en de gift is gedaan. Het lijkt daarom heel erg op geven met contant geld of collectemunten. Er kan ook collectegeld overgemaakt worden via de kerkenapp op uw telefoon. Het blijft in de kerk ook mogelijk om met contant geld te geven.

Zending
De diaconie ondersteunt een aantal kleinere doelen waaronder: Trans world radio, Pioniersplek de Haven in Utrecht, Stichting Epafras en stichting Orhei. Gemeenteleden die verbonden zijn aan een zendings/diaconaal project kunnen contact opnemen met de diaconie voor een bijdrage. Samen maken we het mogelijk dat we als diaconie deze bijdrage kunnen geven. Draagt u een steentje bij? Hieronder staat een brief waarin we vragen om per gezin € 25,00 bij te dragen. In de brief zit een QR code voor het eenvoudig overmaken.                          
   
Meer informatie
Het centrale mailadres voor de diaconie van de GKBS is diaconie@gkbs.nl. Daar kunnen gemeenteleden terecht als er ergens hulp nodig is.

Voorzitter: Jannie Kuis, 06-81574996, jkuis@live.nl
Secretaris: Henk van Boeijen, 06-53579934, diaconie@gkbs.nl
Penningmeester: Arie Bos, 06-20422186, penningmeesterdiaconie@gkbs.nl
Algemeen Adjunct: Marjo Hartog, 06-51717175, marjohartog@casema.nl
Druk op een link om het PDF document te downloaden
Collecterooster 2024