gereformeerde kerk

groeien in geloof

Jongeren 16-23 jaar

Youth

Jeugdwerk GKBS 
 

"We verlangen ernaar dat jongeren een levende relatie met Jezus Christus krijgen en dit gaan uitleven in hun omgeving"


Het jongerenwerk 16+ valt uiteen in: YouthFaith, YouthServe, Alpha Youth, 18+ catechisatie en belijdeniscatechisatie

Het jeugdwerk wordt aangestuurd door het JJP:

Kids: Careline Koelewijn (jeugdwerker), 06-20148345
Kids: Albertine Nagel (jeugdwerker), 06-41812221
Teens: Esmee de Graaf (jeugdouderling), 06-12650841
Youth: Ellen van Diermen - de Graaf (jeugdwerker), 06-45524834
Youth: Femke van de Berg - de Boer (jeugdwerker), 06-18133808
Jeugdwerker: Wouter Bos, 06-15276235, wouterbos@gkbs.nl
Kerkelijk werker: Ronny van Renswoude, 06-19460035, r.vanrenswoude@gkbs.nl