gereformeerde kerk

groeien in geloof

Jezus volgen in het dienen

YouthServe

YouthServe
Jongeren 16+
 

Wij willen jongeren helpen in het krijgen van een levende relatie van Jezus Christus zodat zij het geloof gaan uitleven!

Jezus zegt in Johannes 10:10 ".... maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid". 


Jezus is niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen. Daarin willen we Jezus volgen. In het dienen van een ander. Dat kan op veel manieren. YouthServe zal een plekje krijgen binnen de andere activiteiten van Youth.

Maar... uiteindelijk is ons verlangen om samen op reis te gaan. Op een plek te dienen waar ze dat heel goed kunnen gebruiken. Op die plek ook weer iets te mogen ontvangen en weer mogen uitdelen in onze gemeente. Zodra er meer info beschikbaar is zullen we dat melden.


Wie: Wouter Bos en Ronny van Renswoude
 

Jeugdwerk GKBS - pijlers sterk jeugdwerk: Vader helpt ons - Woord van God - Samen geloven - Levende relatie met Jezus