gereformeerde kerk

groeien in geloof

Afscheidnemen van het leven

Uitvaart

Het verlies van een dierbare is ingrijpend. Iemand waar je misschien al jaren mee verbonden bent. Of iemand die nog maar kort aan jou gegeven was. Afscheid nemen doet pijn. In de GKBS geloven we dat God bij ons wil zijn door het hele leven heen. In geloof mogen we weten dat dit leven door mag gaan in de eeuwigheid. Als een dierbare overlijd moet er veel geregeld worden. We denken en leven als kerk graag met u mee. 

Kijk bij de wijkindeling wie de wijk pastor is. Dat kan een predikant of een kerkelijk werker zijn. In veel gevallen heeft u al kennis met hem of haar gemaakt. De wijk pastor is de eerste aangewezen persoon om de uitvaartdienst te houden. In bijzonder gevallen kan daar van afgeweken worden maar dat gaat altijd in overleg.