gereformeerde kerk

groeien in geloof

LEREN, GROEIEN, ONTMOETEN EN INSPIREREN

Ontmoeting & Inspiratie

Ontmoeting & Inspiratie is ons activiteitenprogramma en leerhuisprogramma. Hieronder vindt u een actueel overzicht van de komende of lopende activiteiten. Grotere activiteiten kunt u vinden in het menu. Activiteiten die al eerder zijn aangeboden kunt u vinden in het document onderaan de pagina. Zo krijgt u een inkijkje in het totale programma.

De commissie is van twee kerken samen, namelijk de Vaartkerk op Eemdijk en de Gereformeerde kerk Bunschoten-Spakenburg. Sommige activiteiten zijn nog interkerkelijker, zoals Alpha. Mensen ontmoeten en inspiratie krijgen om met Gods Woord bezig te zijn. De één doet dat door Bijbelstudie, de ander door te zingen of te tekenen. Weer een ander zoekt de stilte op. Dit seizoen geven we weer geen boekje uit omdat we flexibel willen zijn. We maken alles via website, Scipio en Kerkwijzer bekend, bijv. info over leiding, lokatie. Hieronder lees je het actuele aanbod.

Meer informatie
Meer informatie en opgeven kan bij Wilma Boekhout, ontmoetingeninspiratie@gkbs.nl of 06-22604029.

Bijbelstudie Veertigdagentijd
Als pastores willen we in de veertigdagentijd, op elke dinsdagmorgen een bijbelstudie leiden over de tekst of het verhaal dat de zondag daarop centraal staat. Iedereen is van harte welkom! Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen. In verschillende Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in verwarring. Hoe kan het dat deze man sterker is dan de wind en het water, zonden vergeeft, en zegt dat Hij bij God vandaan komt? Wie is Hij toch? Wat denken de mensen om Jezus heen? Data: 21, 28 februari, 7, 14, 21, 28 maart om 10.00 uur in de Adventkerk. Aanmelden niet nodig.

God is machtig en toch is het soms een puinhoop...
Ook al geloven we, toch hebben we heel wat vragen over wat er in deze wereld gebeurt. Er zijn in de loop van de tijd ook duidelijk verschillende antwoorden gegeven. Maar zelfs een stevig antwoord neemt de vraag niet weg, waarom er zoveel gebeurt dat mensen beschadigt en verdriet doet. Samen willen we proberen na te denken over de vragen die we daar zelf bij hebben, over de antwoorden die (sommigen van) ons helpen, en hoe de Bijbel ons daarbij helpt. Naast dit nadenken over mogelijke antwoorden, is er ook persoonlijk de vraag: wat helpt ons om het met onbeantwoorde vragen uit te houden in geloof? Ds Ruben Werrie leidt deze avonden op 14, 28 maart en 11 april. Adventkerk. 20:00 uur. Opgeven bij Wilma Boekhout, ontmoetingeninspiratie@gkbs.nl of 06-22604029.


Avondgebeden in de stijl van Taizé
Afgelopen seizoen hebben we met Hemelvaart mogen proeven aan wat een dienst in de stijl van Taize met ons kan doen. In samenwerking met het kerkkoor willen wij hier in het seizoen 2022/2023 een vervolg aan geven. Juist in de donkere maanden willen we God de ruimte geven om in de stilte ons toe te spreken of op adem te komen en het licht van God laten branden. Wanneer: 4 december 19:00 Zuiderkerk en 21 mei 19:30 Zuiderkerk.

Koffie-ochtend in Adventkerk
Elke woensdagmorgen is er koffie en thee, warmte, gezelligheid en een luisterend oor in de Adventkerk. Wees welkom! De hal in de Adventkerk is open van 10:00u-12:00u. Meer informatie bij Henk Nieuwboer 06-53949794. Ophalen en thuisbrengen is mogelijk.


Vrijheid in Christus
Januari 2023 is een nieuwe "Vrijheid in Christus" cursus gestart. Deze keer doen we dat bij een gemeentelid thuis, VIC@Home. Deze cursus is voor mensen die aan het werk willen gaan om stevig te komen staan in de verbondenheid met Jezus Christus, onze Heer. Bij voldoende belangstelling start er in september 2023 een nieuwe serie van 10 avonden. Meer informatie bij Ronny van Renswoude, 06-19460035.

 
Druk op een link om het PDF document te downloaden
Programma 2022-2023