gereformeerde kerk

groeien in geloof

GKBS

Samen een dementie-vriendelijke kerk zijn


Samen een dementie-vriendelijke kerk zijn

Steeds meer mensen krijgen dementie. We kunnen er vanuit gaan dat we dus allemaal met dementie te maken krijgen, wijzelf of onze partner, familie of buren. Als we als kerk elkaar willen ondersteunen, dan is het tijd om nu werk te maken van hoe we een dementie-vriendelijke kerk kunnen zijn. Daarom komt dominee Annemarie Roding op maandagavond 29 januari naar ons toe voor een lezing en gesprek. Zij heeft veel ervaring en ook boeken hierover geschreven.

We willen aandacht voor hoe we zelf met dementie om kunnen gaan en met mensen dichtbij die dit hebben of krijgen - en meer weten hoe geloven of naar de kerk gaan misschien wel verandert. En als tweede willen we aan de slag met hoe we de mantelzorgers van mensen met dementie kunnen ondersteunen in hun belangrijke maar soms zo zware taak.

19.30 koffie/thee, 19.45 aanvang avond. Adventkerk

Zet 29 januari in uw agenda en kom!