gereformeerde kerk

groeien in geloof

Een 4tal avonden waarin we ontdekken wat we doen in een kerkdienst.

(On)zinnig: wat we doen in de kerkdienst

(On)zinnig: wat we doen in de kerkdienst

Op welke manier kun je vieren en wat is daar de betekenis van?
Dus heb je interesse in wat er allemaal gebeurt in een liturgie?
Wil je weten waarom een kerkdienst bepaalde elementen heeft?


Kom dan naar deze kring waarin we o.a. naar aanleiding van het boek “Dichter bij God, aanwijzingen voor een rijke liturgie“ van Arjan Plaisier en Ineke Cornet, met elkaar van gedachten zullen wisselen. Een vraag uit het boek: "Hoe blijft het geloof in vorm zonder ceremonie, zonder heilige orde, zonder geijkte woorden en geheiligde gebaren?" 

Wie: Voor iedereen die wil weten wat er eigenlijk gebeurt rondom een kerkdienst.
Waar: in de Adventkerk
Wanneer: 24 oktober, 31 oktober, 7 november, 14 november om 20:00 uur
Door ds. Karsten van Staveren
Boek aanschaffen mag! Het is er ook als ebook.

Opgave voor woensdag 11 oktober via ontmoetingeninspiratie@gkbs.nl

Een inleidend voorproefje uit het boek:

Overal en altijd
Het gebeurt overal ter wereld: mensen vormen een zichtbare gemeenschap voor een eredienst. Meestal op zondag, maar soms ook op een doordeweekse dag of avond. Die gemeenschappen zijn groot of klein en hun samenkomst vindt plaats in een kathedrale kerk, een dorpskerkje, een kerk in een Vinex-wijk of elders.
Het patroon van de erediensten vertoont een bonte veelvoud, al naar gelang het om een rooms-katholieke of oosters-orthodoxe kerk, een pinkster- of een methodistenkerk, een mainstream protestantse of een evangelische gemeenschap gaat. De verschillen zijn fors, maar zijn toch herkenbaar als variaties op een thema.
Liturgie behoort tot het hart van het christelijk geloof. Dat blijkt onder andere uit de geschiedenis. Meteen bij het ontstaan van de kerk lezen we over een gemeenschap waar mensen toegang toe krijgen door de doop. Die gemeenschap houdt zich aan de leer van de apostelen, is verenigd in gebed en breekt het brood (Handelingen 2:42). Hier herkennen we meteen het grondpatroon van de christelijke eredienst. Christelijk geloof zonder kerk is er nooit geweest en kerk zonder eredienst evenmin.