gereformeerde kerk

groeien in geloof

Als de geloofsjas van eerst niet meer zo goed past.

Vrijbuiters: “Not all those who wander are lost” 

Vrijbuiters: “Not all those who wander are lost” 
Als de geloofsjas van eerst niet meer zo goed past.

Acht gespreksavonden voor alle mannen en vrouwen op de rand van de kerk wiens geloof aan het veranderen is, en hierin met elkaar willen optrekken. De ontmoetingen zijn er om een veilige ruimte te creëren. Een ruimte waar christenen met geloofsvragen, geloofstwijfel, of die zich op de rand of buiten de kerk bevinden, met elkaar in gesprek kunnen. Niet om elkaar te overtuigen maar vooral om te ontdekken en te delen.
Er zijn 3 regels: geen taboe’s, wat in de groep gebeurt - blijft in de groep, geen dwang of preken.

De thema’s van de avonden zijn:
1. Mijn verhaal
2. Dit is waar voor mij.
3. Mijn grootste hindernis om te geloven
4. En God dan?
5. Afscheid nemen van je Godsbeeld(en)
6. Klaar met de kerk?
7. Langs het hek? 
8. Hoe nu verder?

Voor wie: Voor iedereen die voelt dat zijn of haar geloof aan verandering onderhevig is.
Waar: In de Adventkerk
Wanneer: dinsdagen 16, 23, 30 januari, 6, 13,17 februari, 5, 12, 19 maart om 20:00 uur
Opgave bij ds. Karsten van Staveren voor 3 januari